Biele srdce 2022 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2022 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 17.05.2022

TLAČOVÁ SPRÁVA

Biele srdce 2022 pozná svojich laureátov

Bratislava 13.5.2022 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na pätnástom ročníku prestížneho podujatia Biele srdce odovzdala dvadsaťdeväť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá osobne nositeľov tohto ocenenia prijala v Prezidentskom paláci v deň udeľovania ocenení.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, tak ako po iné roky, aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, zorganizovala celoslovenské slávnostné podujatie „Biele srdce“. Toto podujatie bolo tento rok výnimočné, pretože si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ako samosprávnej stavovskej organizácie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Symbol „Biele srdce“ bol vybraný a schválený pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier v roku 1999. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie, pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra bez rozdielu prijíma všetkých ľudí sveta.

Po rokoch poznačených globálnou zdravotníckou krízou, ktorú si moderná civilizácia nepamätá je jednou z najviac zasiahnutých profesií práve ošetrovateľská profesia. Sestry sú najbližšie k pacientovi, trávia pri ňom najviac času, sú mu oporou, keď často nahrádzajú najbližších členov rodiny, a samozrejme, sú súčasťou celého liečebného procesu. Súčasné sestry majú viac kompetencií a rolí ako v minulosti. Vyplynulo to zo zmien v spoločnosti, novými poznatkami a technológiami, celkovým zdravotným stavom populácie, či zmenami v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Úloha dnešnej sestry je taká komplexná, že jej vzdelanie si vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. Majú veľmi namáhavú a zodpovednú prácu, a sú vyťažené, fyzicky, aj psychicky. Aj cez naše ocenené a ich životné príbehy budeme oslavovať, spomínať a hovoriť o tom, kto sú to sestry a pôrodné asistentky, aké je ich miesto a postavenie pri udržiavaní a prinavracaní zdravia. Budeme hovoriť o krásach aj úskaliach, o nespochybniteľných prínosoch povolania sestra a pôrodná asistentka pre našu spoločnosť.

Na slávnostnom podujatí prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová privítala ďalších hostí a to štátnu tajomníčku Ministerstva zdravotníctva SR Lenku Dunajovú Družkovskú, Moniku Jankechovú, riaditeľku Odboru zdravotníckeho vzdelávania na Ministerstve zdravotníctva SR, Moniku Kaveckú, poslankyňu NR SR, predsedníčku Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Elenu Drapáčovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu, Dianu Dudášovú, prezidentku Slovenskej komory fyzioterapeutov, Evu Vaskú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu, Ivetu Šluchovú, prezidentku Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Ľubicu Bezeli, zástupcu generálneho partnera Hartmann Slovensko, vrátane zástupcov partnerov, mediálnych partnerov, zástupcov poisťovní, univerzít, či občianskych združení.

Príhovor prezidentky SKSaPA Ivety Lazorovej

Zdroj: SKSaPA

Ctení a vážení hostia, kolegyne, kolegovia.

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia,

Dovoľte mi, aby som Vás v mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek srdečne privítala na dnešnom slávnostnom podujatí, osláv nielen Medzinárodného dňa sestier a Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek, ale aj osláv neoceniteľného prínosu našich ocenených pre naše povolania, ktorým dnes odovzdáme najvyššie poďakovanie Komory za ich výnimočnosť.

Cítime veľkú radosť, že ste prijali naše pozvanie, aby sme mohli spoločne zdieľať nielen potešenie z ocenenia našich kolegýň, ale aj vzájomnú úctu a spolupatričnosť, ktorú symbolizuje toto ocenenie.

S témou „Sestry: Vedúci hlas – Investujte do ošetrovateľstva a rešpektujte práva na zabezpečenie globálneho zdravia“, sa IND2022 zameriava na potrebu chrániť, podporovať a investovať do profesie sestier a PA s cieľom posilniť systémy zdravotníctva na celom svete. Sestry prevzali na seba väčšinu starostlivosti o chorých a zomierajúcich, spolu so zvýšenou starostlivosťou o deti, vidíme však, že miera násilia a týrania na ženách stúpa a sestry naďalej ohrozujú svoje životy pre slabo platenú, podhodnotenú prácu. Je čas, aby sme naše požiadavky začali brať vážne. Nedostatok investícií do sestier, ich rešpektovanie a zneužívanie už viac nemožno tolerovať. Keď sa obzeráme za uplynulé roky pandémie, vidíme, že vlády a tvorcovia politík na celom svete ignorujú výzvy na ochranu, slušné platy a prijateľné pracovné podmienky pre túto 90% ženskú pracovnú silu. Znepokojuje nás tiež hroziaci exodus z povolania sestier, ktoré boli traumatizované starostlivosťou o pacientov s COVID-19. V prípade, že sa neprijmú rázne opatrenia, ostanú zdravotnícke služby iba s polovicou sestier, ktoré v súčasnosti máme. Dôsledok pre zdravotné systémy a hospodárstvo na celom svete môže byť ešte horší ako pandémia.

S prepuknutím konfliktu na Ukrajine čelíme novým výzvam. Kampaň ICN #NursesForPeace, do ktorej sme sa aktívne zapojili vyzýva na ukončenie konfliktu a zabránenie stratám na civilnom obyvateľstve. Udržiavame kontakt so zdravotnými sestrami na Ukrajine, ktoré nám hovorili o útokoch na ich zariadenia a popisovali, že zúfalo potrebujú základné zásoby, ako je jedlo a oblečenie, posteľnú bielizeň, výrobky osobnej hygieny, lieky a zdravotnícky materiál, vrátane inzulínu, antibiotiká, obväzy.

„ICN bude naďalej vyzývať na okamžité zastavenie nepriateľských akcií a bude vždy konať tak, aby chránila a podporovala sestry v nebezpečenstve, zabezpečila bezpečný prístup k zdravotnej starostlivosti a snažila sa poskytnúť humanitárnu pomoc tam, kde to bude potrebné.“, uviedol Generálny riaditeľ ICN Howard Catton.

„Naše systémy zdravotnej starostlivosti sú v krehkom stave. Posledná vec, ktorú svet potrebuje, je vojna, ohrozujúca mierové spolužitie, ktoré si všetci ceníme. Napriek pokračujúcemu stresu a únave sestry všade pokračujú v tom, čo môžu pre svojich pacientov a komunity urobiť a je inšpirujúce vidieť ich tak intenzívne zapojené do starostlivosti o ukrajinských utečencov v susedných krajinách“ uviedla súčasná prezidentka Medzinárodnej rady sestier Pamela Cipriano.

„Sme tiež v úzkom kontakte s národnými asociáciami sestier v okolitých krajinách, ktoré prijímajú najviac utečencov, z ktorých väčšinu tvoria ženy a deti, vrátane Poľska, Moldavska, Rumunska, Maďarska a Slovenska. Sestry a ich organizácie v týchto krajinách masívne prispievajú k reakciám na rozvíjajúcu sa humanitárnu krízu poskytovaním starostlivosti o bezprostredné zdravotné potreby utečencov a odporúčaním na špecializované služby pre osoby s dlhodobými zdravotnými problémami.“

Medzi utečencami sú zdravotné sestry, ktoré budú potrebovať špecifickú pomoc, tak, aby boli schopné pracovať a živiť svoje rodiny. Nepretržite skúmame naše možnosti pomoci, prekladáme materiály, týkajúce sa možnosti zamestnania a získania potrebných informácií v súvislosti so zamestnaním v slovenskom zdravotníctve do ukrajinského jazyka. Poskytneme podporu každému, kto o to požiada. Napriek objemu dôkazov a výskumu, ktoré máme k dispozícii nemá verejnosť a tvorcovia politík celkom jasnú predstavu, čo sestry a pôrodné asistentky robia a aká je povaha ošetrovateľstva. Prieskumy verejnosti opakovane zisťujú, že napriek tomu, že považujeme ošetrovateľstvo a povolanie sestry a PA za najviac dôveryhodné, väčšina ľudí nemá jasno v tom, čo sestry vlastne robia , aké majú vzdelanie a školenia a čo ich odlišuje od menej kvalifikovaného personálu.

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia sú povolania, ktoré sa neustále vyvíjajú naprieč dejinami ľudskej existencie. Sú tu stále bez ohľadu na politický, ekonomický, či spoločenský vývoj. Každodenná starostlivosť, ktorú sestry a PA poskytujú vo všetkých prostrediach, teraz dostáva viac uznania a pozornosti od verejnosti, no v porovnaní so serióznymi investíciami zo strany vlád a zdravotných systémov je to stále málo. Z dôvodu nedostatku pracovnej sily sme sa dostali do situácie krízového riadenia. Sestry pracujú viac, ako je to pre nich únosné, už roky nedochádza k zlepšeniu a nedostatok personálu sa stále zvyšuje. Nemôže sa od nás očakávať, že budeme neustále pracovať nad rámec svojich možností. Potrebujeme zmeny hneď , aby sme predišli situácii, kedy už nebudeme vedieť zaručiť ošetrovateľskú starostlivosť.

Slovenská komora sestier oslavuje tento rok 20. výročie svojej existencie a za ten čas neúnavne pracuje na rozvoji ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Zároveň bojujeme za adekvátne postavenie našich profesií v zdravotníckom systéme, lebo je to boj aj za našich pacientov. Vystriedali sa za ten čas viaceré vlády, mnohí ministri, politici, predstavitelia verejného života, s ktorými sme rokovali, no našim problémom a návrhom sa seriózne venuje iba málo pozornosti . Teraz je čas, aby vláda smerovala politiku na zdravotnícky systém, investovala do vzdelávania sestier, riešila rastúci nedostatok sestier, aby stratégie smerovali na pozitívne prostredie pre prax a primerané odmeňovanie, zabezpečili rodovú rovnosť a zapojili sestry do rozhodovania na všetkých úrovniach vo všetkých aspektoch zdravia a zdravotnej starostlivosti.

Dôležité je, aby sa sestry naučili tieto zručnosti, aby boli schopné vykonávať ich pravidelne, aby sme sa uistili, že ľudia, ktorým slúžime každý deň, vedia, že za nich bojujeme a že budeme aj naďalej vyvíjať svoj vplyv. Nie je to ľahké , ani jednoduché a bude si to vyžadovať opakované rokovania, stretnutia, výzvy , ale ubezpečujeme verejnosť, že máme veľmi jasno v tom, čo potrebujeme zabezpečiť preto, aby sme sa uistili, že náš hlas bude vypočutý. Potrebujeme lídrov a potrebujeme vzájomnú podporu.

V tejto súvislosti poukazujeme na neúnavné úsilie našich zosnulých členiek a kolegýň Anny Mackovej a Margity Kosturikovej , ktorým bolo in memoriam udelené mimoriadne ocenenie SKSaPA za ich obetavú prácu pre Komoru a ošetrovateľstvo. Vyslovujeme veľkú vďačnosť prezidentke republiky za udelenie štátneho vyznamenania Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam pre pani Margitu Kosturikovú.

Zásadné zmeny v ošetrovateľstve sa nedajú robiť bez adekvátnych kompetencií zástupcov sestier na jednotlivých stupňoch riadenia, vrátane odboru ošetrovateľstva ministerstva zdravotníctva. Po 18-mesačnom pôsobení odišiel už tretí riaditeľ z tejto dôležitej pozície, čo nie je dobrá správa pre nás, pre ošetrovateľstvo, ale tiež pre ministerstvo. Zatiaľ nevieme , kto ho nahradí, nikto s nami nekomunikuje, nikto nás neinformuje. Stále sme neviditeľné... Ignorovanie potrieb ošetrovateľstva, potrieb sestier a PA nás ale dobehne.

„Kto nevidí a nekráča dopredu, zákonite zaostáva, stáva sa spiatočníkom“

Florence Nightingale

Vážené kolegyne a kolegovia,

Prajem Vám príjemné popoludnie strávené na našom podujatí , verím, že sa všetci budete cítiť dobre, že si odnesiete nielen kvalitný umelecký zážitok, ale aj peknú spomienku na tento dnešný slávnostný večer.

Dovoľte mi zaželať Vám všetkým veľa úspechov vo Vašej práci, veľa podnetných nápadov a sily a podpory na ich uskutočnenie. Prajem Vám, aby ste mali zo svojej náročnej, ale krásnej profesie hlavne radosť a uspokojenie. Sestry a pôrodné asistentky významne ovplyvňujú životy ľudí bez ohľadu na to, či si to uvedomujú. Byť dobrou sestrou, PA je dar, ktorý nedostane každý a rozhodne sa nedá nadobudnúť iba titulom.

Je mi cťou poďakovať sa všetkým hosťom, ktorí - v tento pre nás slávnostný deň - prijali naše pozvanie a prišli nás podporiť . Ďakujem oceneným, ktorí neustále robia dobré meno našej profesii.

Moje poďakovanie patrí aj organizáciám, s ktorými spolupracujeme a ktorých predstavitelia nás poctili nielen svojou prítomnosťou, ale aj pomohli zorganizovať toto slávnostné podujatie. Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dnešného podujatia. Zamestnancov kancelárie Komory, spolupracujúcim firmám, samozrejme aj sponzorom, bez ktorých by sa nám tento večer nepodarilo pripraviť.

Iveta Lazorová

prezidentka SKSaPA

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok 13. mája 2022 sestry ocenené Bielym srdcom pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Prezidentka opätovne vyzdvihla prácu a nasadenie zdravotných sestier. „Milé laureátky, veľmi si vážim možnosť stretnúť sa s vami v deň, keď si za svoju prácu prevezmete ocenenie Biele srdce. Ocenenie, ktoré v sebe zahŕňa symbol ľudského citu, bielu farbu ako farbu čistoty, ale tiež zmes všetkých farieb, keďže sa sestry s rovnakou svedomitosťou starajú o všetkých pacientov bez ohľadu na farbu pleti, vek a postavenie“.

Prezidentka pripomenula, že sestry stále čakajú na zlepšenie svojich pracovných podmienok, predovšetkým však finančného ohodnotenia a opätovne im vyjadrila svoju plnú podporu. "Vaša profesia je nenahraditeľná a je hodná nášho rešpektu“.

Zdroj: SKSaPA

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“:

Ocenenie v tejto kategórii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o pacientov v každom období ich života. Aj keď v domácom prostredí plnia úlohy žien, matiek a dcér, v pracovnom prostredí sú v postavení tímových hráčov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, ktoré sestry a pôrodné asistentky trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v svojom profesijnom živote. Podieľajú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania na regionálnej a celonárodnej úrovni. Mnohé z nich reprezentujú svoju profesiu, slovenské ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu aj na medzinárodnom poli ako členovia rôznych zahraničných organizácií. Sú mentormi pre nových členov tímu, prirodzenými neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva na Slovensku. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne sa podieľajú na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii založenej na dôkazoch. Vo voľnom čase pracujú v odborových organizáciách, rôznych záujmových združeniach pacientov a podporných skupinách. Mnohé z nich prispeli mimoriadnym činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

Zdroj: SKSaPA

Zsuzsanna Antal

Svoju profesionálnu cestu začala pani Antal na detskom a neskôr na neonatologickom oddelení, kde pracuje aj dnes na pozícii sestry špecialistky. Vo svojej práci je temperamentná, energická a flexibilná. Mamičky na novorodeneckom oddelení si na nej vážia najmä to, že vždy k nim aj k deťom pristupuje s pokojom, ľudskosťou a láskou. Obetavo a profesionálne pristupuje k mamičkám, usmerňuje ich, dáva im pocit bezpečia a istoty pri starostlivosti o bábätko. Každá spokojná a šťastná mamička jej prináša radosť, nikdy neodmietne pomoc, ak ju matky a ich deti potrebujú aj nad rámec pracovných hodín. Pani Zsuzsanna sa zúčastnila aj pri natáčaní dokumentu „Krkavčie matky“ s témou a návodom pre detské sestry ako postupovať, keď je do hniezda záchrany vložené bábätko. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Dunajská Streda.

Bc. Beáta Csöbönyeiová

  Na pozícii sestra pracuje 27 rokov. Miluje prácu , ktorá je veľmi náročná, prácu na onkologickom oddelení. Je nielen odborne zdatnou a skúsenou sestrou, ale aj sprievodcom komplikovaných a náročných pacientov počas ich uzdravovania, či komplexnej liečby. Beznádej a zúfalstvo, ktoré často postretne pacientov počas liečby, či po zistení diagnózy vie veľmi zručne a skúsene zmeniť na nádej a získať si spoluprácu pacienta a jeho rodiny.

  Jej život napĺňa nielen práca, dcéra , ale aj charita. Zapojila sa do akcie Rudolfove Vianoce, kde onkologickým pacientom spolu so študentami Strednej odbornej školy obchodu a služieb vyrobili darčekové balíčky. K svojej práci pristupuje mimoriadne citlivo. Vždy vie pomôcť, je húževnatá a vytrvalá. Je prirodzeným vodcom a mentorom. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Dunajskej Strede.

  Daniela Hnatová

  Pani Hnatová ukončila Strednú zdravotnícku školu v Poprade v roku 1974. Po otvorení novej nemocnice začala pracovať postupne na ortopedickom a neskôr na neurologickom oddelení, kde zbierala skúsenosti v ošetrovateľstve. Na infekčnom oddelení nemocnice pracovala až do jeho zatvorenia. Neskôr prešla na interné a na rehabilitačné oddelenie, ktoré po vzniku pandémie reprofilizovali na Covidové pracovisko, kde pani Danka pracovala v priebehu celej pandemickej krízy. V súčasnosti pracuje na neurologickej ambulancii. Počas celého tohto obdobia prešlo jej rukami nespočetné množstvo pacientov všetkých vekových kategórii s rozličnými diagnózami, pričom stále bola a je ochotná sa učiť nové veci, postupy, metódy. Pre prácu v ošetrovateľstve získala aj mnohé absolventky, dokázala v nich vzbudiť záujem, ale aj hrdosť na povolanie mentorsky ich riadia a usmerňovala, za čo jej mnohé vyslovili veľkú vďaku. Je dlhoročnou členkou Rady regionálnej komory v Poprade. Danka je milá, ústretová, vždy ochotná pomôcť. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Poprad.

  Mgr. Júlia Juhanová

   Už 23 rokov si plní sen z detstva, byť sestrou a pokračovať tak v rodinnej tradícii. Kvalitné základy dostala od matky a štúdium na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene ju utvrdilo v tom, že je na správnej ceste. Húževnatosť, záujem o vedomosti, cieľavedomosť a neustála práca na svojom raste sú jej vlastné. Profesijnú odbornosť si rozšírila o špecializačné štúdium v odboroch anestéziológia a intenzívna medicína a inštrumentovanie v operačnej sále. Na základe zmien prebiehajúcich v zdravotníckom systéme si doplnila vzdelanie o riadenie vo verejnom zdravotníctve s titulmi MPH, MHA a úspešne absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium. Ako sestra mentorka sa aktívne podieľa na výchove novej generácie budúcich sestier. S úctou a pokorou pristupuje k pacientom aj spolupracovníkom. V práci je zodpovedná, spoľahlivá, profesionálna a je príkladom pre mnohých z nás. Svojou pracovitosťou, láskavosťou a skromnosťou nás motivuje byť lepšími v tom, čo robíme. Návrh na ocenenie podala vedúca sestra Mgr. Urbancová a Rada regionálnej komory v Prievidzi.

   Ľudmila Kalušová

   V roku 1983 ako 22 ročná nastúpila na oddelenie ftizeológie Ústavu tuberkulóznych a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach na pozíciu sestry. Starostlivosti o pacientov s tuberkulózou sa venuje počas celej dlhoročnej praxe. Bola pri tvorbe a implementácii ošetrovateľského procesu na všetkých klinikách a oddeleniach v špecializačnom odbore, priniesla do praxe mnoho inovatívnych postupov. V práci je zodpovedná s mimoriadnym nasadením a záujmom, dokáže dobre manažovať prácu svojich spolupracovníkov, všíma si ich skúsenosti, ale aj schopnosti . Dokáže stmeľovať kolektív v multidisciplinárnom tíme, čo je veľmi dôležité pre dobré vzťahy na pracovisku. Od vzniku pandémie v roku 2020 pracuje na reprofilizovanom covidovom oddelení. Svojou pracovnou disciplínou, vysokým morálnym kreditom a odbornosťou je vzorom pre svoje kolegyne a študentov. Za jej dlhoročnú prácu úsekovej sestry a mentorky jej ocenenie Biele srdce právom patrí. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

   Mgr. Magdaléna Kureková

    Mnoho vecí v živote človeka môžeme považovať za šťastie a jednou z nich je i dobrý výber povolania. Výber povolania našej ďalšej ocenenej bolo šťastie, lebo sa v ňom našla , čím jej zamestnávateľ získal kvalitného a lojálneho zamestnanca. Celý profesionálny život žije prácou na svojom rozvoji a tým zároveň pomáha všetkým okolo seba – spolupracovníkom a hlavne pacientom. Vždy, keď príde krízová situácia, Magdalénina reakcia je plná nápadov ako problém riešiť a ako ísť ďalej. V zdravotníctve odpracovala už 36 rokov. Jej prvým pracovným oddelením bolo chirurgické oddelenie v Lučenci, kde získala prvé skúsenosti v tomto náročnom povolaní. V súčasnosti pracuje 7. rokom ako vedúca sestra psychiatrického oddelenia v Rimavskej Sobote. Angažuje sa v dobrovoľných občianskych združeniach. Podieľa sa na tvorbe odborných edukačných materiálov a zároveň publikuje v odborných periodikách. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Lučenec.

    Monika Malagyiová

    Pôsobí v praxi 32 rokov. Najskôr v Psychiatrickej liečebni Opava, neskôr v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie. Moniku kolegyne hodnotia ako angažovanú sestru dobre sa orientujúcu v problematike a zanietenú pre prácu, vždy ochotnú poradiť a pomôcť. Je prirodzeným neformálnym vodcom a mentorom. Jej pokora, zanietenie, pokoj a dobré srdce sú tým, čo pacienti a aj kolegovia hľadajú a oceňujú. Svojimi postrehmi z práce s psychiatrickým pacientom bola cenným radcom pri vytváraní priestorových špecifík karanténneho oddelenia liečebne. Dôležitý je prínos ocenenej pre tvorbu lokálnych ošetrovateľských štandardov starostlivosti o pacienta s COVID 19. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Nitre.

    Mgr. Ľubomíra Maliňáková

     Hlavným dôvodom, prečo bola Mgr. Maliňáková navrhnutá na ocenenie Biele srdce, je jej maximálna profesionalita, odbornosť, snaživosť a všímavosť. Je odvážna, zodpovedná za každý ošetrovateľský úkon, ktorý urobí. Svojou flexibilitou, toleranciou a schopnosťou učiť sa nové metódy a postupy si udržiava vysokú profesionálnu úroveň. V praxi sa najviac zamerala na teoretické štúdium súvisiace s príčinami a ošetrovaním akútnych aj chronických rán a stomatoterapie, kde sa stala na základe svojich skúseností aj naozajstnou odborníčkou. Je považovaná za ústretovú a skromnú kolegyňu, ktorú si v práci veľmi vážia. Návrh na ocenenie podala Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA, námestníčka pre ošetrovateľstvo Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci.

     Zdroj: SKSaPA

     Alena Miňová

     Pani Miňová je príkladom toho, že trpezlivosť posúva človeka vpred. Rovnako ako aj empatický a láskavý prístup k ľuďom, ktorý vytvára základné elementy charakterizujúce jej osobnosť. Toto všetko a ešte aj omnoho viac prezentuje aj vo vzťahu k svojím malým zverencom – novorodencom. Práca s deťmi je jej život. Pracovisko, ktorému sa dnes mladé absolventky skôr vyhýbajú sa stalo jej doménou o to náročnejšou, že pri svojej praxi sa musí viac opierať o svoje pozorovania, pretože detský pacient je veľmi náročný a nevie povedať, čo ho bolí. Vyniká svojou erudovanosťou, odbornosťou, záujmom a láskou k človeku, ktorými poukazuje na jedinečnosť a dôstojnosť ľudskej osoby. V neposlednom rade je zručná aj pri komunikácii s rodičmi, ktorí sú prirodzene veľmi citliví v spojitosti s chorobou dieťaťa. Aktívne sa podieľa na tvorbe lokálnych štandardov a edukačných materiálov. Je dlhoročnou členkou Rady regionálnej komory. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice II.

     Zuzana Pastieriková

     Zuzana Pastieriková sa narodila ako štvrté dieťa v rodine. Od piateho ročníka základnej školy snívala o povolaní zdravotnej sestry, a to podľa vzoru tety a sesterníc. Sen sa jej naplnil v roku 1983, kedy zložila maturitnú skúšku na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Dostala šancu uplatniť svoju akčnú a temperamentnú povahu na ARO v Nemocnici v Bojniciach, neskôr na urgentnom príjme, kde pracuje v súčasnosti, ju najviac baví práca na traumatologickej ambulancii. Od úvode inklinovala k pracoviskám, ktoré sú náročnejšie, dynamické a vyžadujú si rýchle rozhodovanie. Je stále dobre naladená a plná energie, , ktorou nakazí aj svoje okolie. Mimopracovné aktivity jej zapĺňal kedysi folklór, turistika a bicykel. Neskôr energiu pohltila starostlivosť o dve deti, ktorí sú jej podporovatelia v dobrých aj zlých časoch. Dnes si pani Zuzana spieva už len sama pre seba pri pestovaní kvetiniek vo svojej malej záhradke. Verným poslucháčom je aj domáci miláčik pes Félix. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Prievidzi.

     Dana Šandorová

     Sestra Danka Šandorová ukončila strednú zdravotnícku školu v roku 1985 v Žiline. Pracuje ako sestra už 30 rokov a svoje odborné skúsenosti získala na rôznych pracoviskách v interných odboroch. V súčasnosti pracuje ako sestra na kožnej ambulancii pre dospelých. Bola predsedníčkou Občianskeho združenia: Zdravotnícke povedomia národa, v ktorom organizovala a realizovala rôzne edukačné aktivity v oblasti výchovy k zdraviu v čase osobného voľna. Aktívne sa podieľa na edukačnej činnosti pacientov v starostlivosti o chronické rany. Má rada nové pracovné výzvy a nebojí sa nových vecí. Voľný čas venuje turistike, cestovaniu a spoznávaniu nových krajín. Danku poznajú pacienti a blízki priatelia ako človeka s veľkým srdcom, obrovskou dávkou empatie a ľudským prístupom, ktorý stojí za poznanie. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Bratislava III.

     Katarína Šteinerová

     Pani Katarína pracuje ako diplomovaná operačná sestra Centrálnych operačných sál Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš. Ako inštrumentárka vykonáva svoje povolanie 44 rokov. Kto len trochu pozná povahu tejto práce, iste nám dá za pravdu, že musí byť mimoriadne fyzicky zdatná a odolná, pretože táto práca si vyžaduje mimoriadne nasadenie. Za celé roky v praxi získala neoceniteľné vedomosti a skúsenosti, ktoré využíva aj pri podpore svojich kolegýň. V práci je zodpovedná, dôsledná, ochotná a ústretová. Z pracovných dôvodov sa nemohla zúčastniť podujatia. Návrh na ocenenie podala vedúca sestra Komplexu operačných sál Mgr. Elena Urbanová.

     Mgr. Mária Števanková

      Profesionálny život Mgr. Števankovej začína v roku 1978 a je úzko spätý s nemocnicou vo Vranove nad Topľou. Počas svojej praxe prešla mnohými pracoviskami, no jej húževnatosť a spoľahlivosť ju posunula na pozíciu vedúcej sestry na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde pôsobí doposiaľ. Vysoká odborná úroveň jej oddelenia aj jej pričinením vyústila v r. 2016 k nominácii prestížneho ocenenia v Lige výnimočných, kde v kategórii oddelenia roka v rámci Svetu zdravia získali 1. miesto. Je povestná svojím humorom, rozosmieva nielen kolegyne, ale i pacientov. Popri svojej práci pôsobí aj ako predsedníčka Základnej odborovej organizácie Vranovskej nemocnice. Mária miluje hory, potulky v prírode, dlhé prechádzky a predovšetkým folklór. Je zakladateľkou ženskej speváckej skupiny Komanička. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Vranov nad Topľou.

      Bc. Veronika Švedová

       Veronika Švedová od ukončenia štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2010, v odbore ošetrovateľstvo, pracuje v Ľubovnianskej nemocnici na oddelení dlhodobo chorých ako sestra pri lôžku. Tu začala zbierať svoje prvé profesionálne skúsenosti a zručnosti. Táto práca ju oslovila a ostala srdcovou záležitosťou do dnešných dní. O pacientov sa stará zodpovedne, pracuje s plným nasadením a najmä s veľkou empatiou. Je praktická a má veľký dar kreativity. Počas pandémie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s Covidom-19 na reprofilizovanom oddelení. Aktívne sa zapájala do celoplošného testovania a očkovania obyvateľstva v súvislosti s Covidom-19. Na odborných podujatiach prispieva s aktívnou účasťou. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Stará Ľubovňa.

       Daniela Urbanová

       Daniela Urbanová ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Martine v roku 1981, nastúpila na detské oddelenie v Dolnom Kubíne. Neskôr pracovala v Martine na traumatologickom oddelení, prešla na stanicu Rýchlej zdravotníckej pomoci a pracovala aj ako anestéziologická sestra na operačných sálach. Je priekopníčkou návrhov pracovného oblečenia pre sestry pracujúce na záchrannej službe. Pracovala aj ako člen hliadky Červeného kríža – dohliadala na priebeh športových a iných podujatí. Má skúsenosti aj s prácou v zahraničí – Sýria, Saudská Arábia, konkrétne na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Návrh na ocenenie podala Mgr. Zuzana Haladová.

       Mgr. Mária Lipkošová

        Marienka, ako ju volajú kolegovia, pracuje vo Vranovskej nemocnici dlhých 39 rokov, z toho veľkú väčšinu na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Je komunikatívna a empatická, vďaka čomu sa jej mnoho situácií podarí vyriešiť v pokoji a k spokojnosti oboch strán. Jej flexibilitu a neustálu chuť zlepšovať sa by jej mohli závidieť aj oveľa mladší kolegovia. Máriu charakterizuje vlastnosť spoľahlivosť. Má výborné organizačné schopnosti. Na pracovisku sa snaží vytvoriť rodinnú atmosféru, ktorá prospieva nielen pacientkam, ale i personálu. Novým, budúcim pôrodným asistentkám sa snaží rozšíriť poznatky o príprave rodičky na pôrod s vedeným pôrodu pôrodnou asistentkou, praktickými ukážkami či odbornými prednáškami. Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Vranov nad Topľou.

        Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“:

        Sestry a pôrodné asistentky manažérky sú dôležité pre fungujúce tímy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľský proces, ktorý je založený na dôkazoch. Každoročne preverujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich odborným vedomostiam, praktickým skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu došlo k výraznému posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej služieb. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Okrem manažérskych schopností musia disponovať aj veľkou dávkou líderstva o čom svedčí aj kompaktnosť jednotlivých pracovných tímov. Mnohé sestry a pôrodné asistentky manažérky napriek problémom, s ktorými sa pri riadení stretávajú, dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami, mentorkami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

        Zdroj: SKSaPA

        Mgr. Marcela Dekrétová

         Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci, neskôr na Inštitúte ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Košiciach. Vzdelanie si ďalej dopĺňala na Vysokej škole sv. Alžbety, pobočka Prešov a neskôr na Slovenskej zdravotníckej univerzite, detašovanom pracovisku v Banskej Bystrici. Pracovala ako sestra na chirurgickom oddelení a ako vedúca sestra OAIM oddelenia v Lučenci. Odborným zásahom resuscitácie sa opakovane sa podieľala na záchrane života pacientov v teréne. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou vo Veľkom Krtíši. Medzi jej hobby patrí volejbal, plávanie, korčuľovanie, prechádzky v prírode i čítanie. V živote sa riadi heslom: “Mať svoje sny a veriť v ne“. Mať odvahu a vytrvalosť pri plnení svojich snov.“ Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Veľký Krtíš.

         Mgr. Jana Gelatiková, PhD.

          Od r. 2010 pôsobila ako Špecialistka pre hodnotenie sústavného vzdelávania a špecialista pre hodnotenie sústavného vzdelávania SK SaPA, v súčasnosti pôsobí ako Koordinátorka regionálneho centra pre Žilinský samosprávny kraj. Počas svojej profesionálnej praxe pracovala ako sestra pri lôžku na Klinike hematológie a transfuziológie v Martine a bola odborným garantom ADOS. Pedagogickú činnosť vykonávala na KU FZ Ružomberok a JLF UK Martin. V rokoch 2017 – 2020 bola prvou osobou v rámci Slovenskej republiky, ktorá zastupovala pozíciu Člena výkonného výboru EFN v Bruseli. V súčasnosti aktívne spolupracuje s predstaviteľmi EFN a ICN. Popri svojej rodine by sa dalo povedať, že svoj život zasvätila práci. Kolegovia ju poznajú ako človeka s mnohými pozitívnymi vlastnosťami, ako sú: empatia, ľudskosť, zodpovednosť, čestnosť, komunikatívnosť, dôslednosť, profesionalita. Popri svojej práci sa neustále vzdeláva, rozvíja a rozširuje si svoje teoretické vedomosti. Je členkou komisie pre kvalitu vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, denná a externá forma. Spolupracuje ako členka Redakčnej Rady v rámci časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia pri tvorbe článkov a prekladov zahraničných dokumentov. V súčasnosti sa aktívne zapája do projektu Centra kontinuálneho vzdelávania SK SaPA. Návrh na ocenenie podala PhDr. Júlia Jankovičová.

          PhDr. Mária Kožuchová, PhD.

           Pôsobí ako konateľka a odborný zástupca spoločnosti ADOS - SRDCE s.r.o. so sídlom v Jaklovciach, ktorú založil v roku 2001 jej otec. Na prvom mieste v jej práci je pomoc pacientom a ich príbuzným, preto aj svoju prácu nevníma ako povinnosť, ale predovšetkým ako poslanie. Okrem manažovania firmy navštevuje tiež pacientov v ich domácnostiach. Je mimoriadne pracovitá, disciplinovaná. Je autorkou mnohých odborných publikácií a príspevkov, aktívne vystupuje na vzdelávacích podujatiach sestier, Mimoriadnym prínosom je tvorba troch historicky prvých publikácií týkajúcich sa poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovaných v Slovenskej republike. Publikácie ponúkajú teoretický a praktický prehľad poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čím prispievajú k odbornému rastu a profesionálnej príprave sestier. Popri práci je jej silným motivačným faktorom rodina, v ktorej spolu s manželom vychovávajú dve dcéry. Návrh na ocenenie podal Michal Tebeľák, konateľ spoločnosti ADOS - SRDCE, s.r.o.

           Mgr. Beáta Králiková

            Práca pani Králikovej je mimoriadne náročná a vyžaduje veľa úsilia, neustáleho štúdia, sebazaprenia, trpezlivosti a umenie komunikácie s okolím. Pracuje ako vedúca sestra chirurgického oddelenia a zároveň pracuje aj ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Agel Zlaté Moravce. S eleganciou a úsmevom na perách vie dokonale zastať post kolegyne, mentorky, psychológa, manažérky a námestníčky úseku ošetrovateľstva. Denne je erudovaným odborníkom, ekonómom, obchodníkom, ale aj dôverníkom pre svojich kolegov. Pri riešení pracovných povinnosti všetkým ochotne podá pomocnú ruku a v súlade s citom, porozumením, s odbornými znalosťami a zručnosťami. Je pre svojich kolegov rozumným radcom ale aj spravodlivým sudcom a preto je mimoriadne obľúbená a vážená. Návrh na ocenenie podala Rada RK SaPA Zlaté Moravce.

            PhDr. Marianna Mužíková

             Je človek veselej povahy, otvorený novým výzvam a s odhodlaním zvládať prekážky, ktoré prinesie každodenný život. Jej silnou oporou počas života osobného aj profesionálneho sú manžel, deti a rodičia. Každú voľnú chvíľu trávi s rodinou, domácim maznáčikom, rada cestuje a oddychuje v ich blízkosti. Miluje prírodu, relax pri mori a veselých ľudí. Prácu sestry vníma ako poslanie, preto sa pre toto krásne povolanie rozhodla. Každý deň strávený v plnom pracovnom nasadení je pre ňu výzvou, aby bola pre svoj „tím“ oporou. Má pochopenie pre potreby iných, v ťažkých chvíľach je pre nich oporou a nešetrí snahou a úsilím pomáhať iným. V pozícii manažérky sa neustále venuje vzdelávaniu svojich zamestnancov, snaží sa poskytovať a vytvárať svojmu personálu maximálne podmienky na prácu, zlepšuje ich pracovné prostredie, ako aj pohodu pri práci. Do projektov ohľadom podpory zdravia, prvej pomoci zapája nielen zamestnancov, ale aj pacientov. Pôsobila ako hlavná sestra Polikliniky a od začiatku pandémie COVID-19 je manažérkou Vakcinačného centra Nemocnice AGEL Košice – Šaca. Návrh na ocenenie podala Rada RK SaPA Košice III.

             PhDr. Mgr. Jana Ondrišová, MPH

              Doktorka Ondrišová je krásnym príkladom možností profesionálneho rastu sestier a vďaka jej pracovným skúsenostiam a pozíciám môžeme konštatovať, že ak sestry chcú a dokážu to, vedia sa veľmi dobre posúvať vo svojej kariére. Po maturite v roku 1993 nastúpila pracovať ako sestra na chirurgickom oddelení v Levoči, kde pôsobila 5 rokov. Popri zamestnaní si doplnila vzdelanie. Keďže ju povolanie sestry napĺňalo, v štúdiách pokračovala. Doktorka Ondrišová pôsobila od roku 2018 v Nemocnici AGEL Komárno s.r.o. ako námestníčka ošetrovateľstva, kde aj vďaka svojej veľkej iniciatíve prispela k tomu, že nemocnica sa stala vyhľadávaným zdravotníckym zariadením. Jej práca zasahovala skoro do všetkých oblastí ošetrovateľstva v zdravotníctve a organizácie práce a vedenia zdravotníckeho zariadenia. Vďaka jej nasadeniu a vysokej odbornosti ako i empatii ku svojim kolegom si ju všimli nadriadení a posunuli ju na najvyššiu úroveň v rámci skupiny AGEL, kde od júla 2021 pôsobí ako riaditeľka odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti v spoločnosti AGEL SK Bratislava. Návrh na ocenenie podalo vedenie spoločnosti AGEL, a.s.

              Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová

               Od ukončenia štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Poprade pracovala pri lôžku v trojzmennej prevádzke v Ľubovnianskej nemocnici. S veľkým rešpektom prijala ponuku v neštátnej zdravotno – sociálnej oblasti, kde neustále rozvíja svoje osobnostné predpoklady sestry a manažéra zároveň. Vedie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľské služby poskytuje klientom v ich prirodzenom sociálnom prostredí. V starostlivosti má chronicky chorých pacientov a aj pacientov v paliatívnej starostlivosti. Na ľudskej a profesionálnej úrovni dokáže poradiť, usmerniť pacientov a ich blízkych, veľakrát aj mimo pracovných hodín. Riadi a koordinuje sestry, opatrovateľky a aj dobrovoľnícku činnosť. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Stará Ľubovňa.

               Mgr. Eva Valentová

                Pani Valentová má 24 ročnú prax v zdravotníctve, z toho vyše 12 rokov zastáva manažérsku pozíciu. Od roku 2017 vedie ošetrovateľský úsek vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici. Je odborne erudovaná, empatická, emocionálne vyrovnaná, ústretová, prívetivá, trpezlivá, s ochotou pomáhať a porozumieť. Má rada výzvy, nebojí sa nových mét v práci, ale i v osobnom živote. V rodnej obci zastáva funkciu poslankyne, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pri veľkých podujatiach, prednáša prvú pomoc. Evka je sestra s hlbokou úctou k človeku i k životu samotnému. Návrh na ocenenie podala Mgr. Renáta Popundová.

                Mgr. Melánia Zvonárová

                 Od roku 1979 nastúpila do nemocnice v Trnave na pozíciu sestra, kde zotrvala až dodnes. Plní si svoje sny, túžby a priania – pracovať s deťmi. Pre pani Zvonárovú sa srdcovou záležitosťou stalo denné detské sanatórium zamerané na komplexnú starostlivosť o deti s detskou mozgovou obrnou, ich integrácia do spoločnosti. Vybrala si mimoriadne psychicky náročnú prácu, ktorou je práca s detským pacientom.V sanatóriu zastáva pozíciu vedúcej sestry. Stále sa snaží zvyšovať kvalitu a rozsah pomoci takto chorým deťom štúdiom a aj zaraďovaním nových liečebných metód. Najkrajšou odmenou sú pre pani Zvonárovú rozžiarené očká detí, ich pokroky a spokojnosť rodičov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory v Trnave.


                 Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg“:

                 Všetky ocenené sestry a pôrodné asistentky – pedagógovia vyšli z radov sestier. Po niekoľkoročnej práci s pacientmi postupne získali predpísané vzdelanie pedagóga v minulosti na strednej škole, v súčasnosti na univerzite, alebo vysokej škole. Profesionálne sa zameriavajú prioritne na vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek v súlade s novou filozofiou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch. Aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch, na ktorých prezentujú úroveň vzdelávania študentov a ošetrovateľstva ako vedy v Slovenskej republike. Nereprezentujú len seba, ale aj jednotlivé vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zahraničí vysoko hodnotené. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách. Zúčastňujú sa na tvorbe učebných osnov pre jednotlivé študijné odbory. Sú spoluriešiteľkami mnohých vedeckých projektov. Týmito aj inými aktivitami výraznou mierou prispeli a prispievajú k posilňovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Slovenskej republike.

                 Zdroj: SKSaPA

                 Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

                  Elena Gurková sa pedagogickej a vedeckej činnosti venuje viac ako 20 rokov. Pôsobila na viacerých vysokých školách u nás i v zahraničí. Dráhu vysokoškolského pedagóga začala vykonávať na svojej Alma mater - Ústave ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity a je riešiteľom výskumného projektu na Univerzite Palackého v Olomouci. Snaží sa nachádzať nové oblasti skúmania zamerané na zlepšenie self-manažmentu chronických ochorení, bezpečnosť pacienta, zefektívnenie klinického výučbového prostredia, rozvoj mentorstva a klinickej supervízie sestier. V ostatných piatich rokoch sa v rámci európskeho projektu COST podieľala na výskume bezpečnosti pacienta a implicitne prideľovanej starostlivosti. Sama sa učí čeliť novým výzvam, akými sú nachádzanie interdisciplinárnych prienikov a spolupráce. Absolvovala 4-ročný psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a získala certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapie. Spolupráca medzi akademickými a klinickými pracoviskami, ako aj dobrovoľnícke aktivity v rámci pacientskych organizácií, sú pre ňu kľúčové. Ako dobrovoľník spolupracovala s neziskovou pacientskou organizáciou Europacolon Slovensko v pacientskej poradni pre onkologických pacientov. Vzdelávať a bádať, vzájomne prelínať vzdelávanie a výskum, považuje za najcennejšiu perspektívu, ktorú vo svojej práci má. Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

                  PhDr. Magda Ozogányová, PhD.

                   Doktorka Ozogányová pracuje na Klinike hrudníkovej chirurgie – Univerzitnej nemocnice Ružinov ako vedúca sestra. Prácu vykonáva na vysokej profesionálnej úrovni, je veľkým vzorom pre svoje kolegyne, kolegov, študentov. Aktívne sa zapája do vzdelávacieho procesu v pozícii pedagóg, mentor, garant, konzultant či oponent. Svojou prácou prispieva a pomáha pri získavaní vzdelania na pozícii sestra, moderným postojom motivuje k práci v zdravotníctve mnohých študentov. Je neoddeliteľnou súčasťou nielen praktickej, ale najmä teoretickej výučby v odbore ošetrovateľstvo. Na akademickej pôde je členom pedagogického zboru od roku 2004. Svojím prístupom prispieva k zvýšeniu záujmu o povolanie sestra a pôrodná asistentka. Je autorkou mnohých odborných článkov, publikácií, príspevkov, spoluautorkou učebníc ošetrovateľstva. Svoje teoretické no najmä praktické vedomosti a skúsenosti prezentovala a prezentuje na odborných podujatiach a kongresoch s medzinárodnou účasťou. Doktorka Ozogányová je nielen obdivuhodný človek, vedúca sestra, kolegyňa, no najmä pedagóg, mentor, odborná pomoc. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava II.

                   PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH

                    Doktorka Rybárová pôsobí v pedagogickej praxi už viac ako 18 rokov. Je vedúcou Subkatedry intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde pôsobí aj ako odborný asistent. Podieľa sa na výučbe predmetov intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky a je garantom špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť v oblasti ošetrovateľstva. Je autorkou, spoluautorkou a recenzentkou odborných skrípt a monografií, učebných textov, publikácií a odborných vedeckých článkov v odbore ošetrovateľstvo. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách. Je aktívnou členkou regionálnej komory Bratislava III. Doktorka Rybárová má viac ako 15 ročnú ošetrovateľskú prax ako sestra pri lôžku na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a od roku 2018 pracuje na čiastočný úväzok ako sestra v intenzívnej starostlivosti. Blízki priatelia ju poznajú ako vždy usmievavú, plnú elánu a pozitívnej energie. Svoj voľný čas využíva naplno a trávi ho s rodinou, a priateľmi. Jej najväčšou záľubou je cestovanie a lyžovanie. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Bratislava III.


                    Mimoriadne ocenenie Biele srdce

                    Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Pri rozhodovaní o udelení mimoriadneho ocenenia sa prihliada predovšetkým na mimoriadnu odbornosť, výrazný úspech a prezentáciu výsledkov práce či dosiahnutie výrazných medzinárodných úspechov, o ktorých by mala byť odborná i laická verejnosť oboznámená.

                    Tento rok sa Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie Biele srdce PhDr. Helene Gondárovej Vyhničkovej

                    Zdroj: SKSaPA

                    PhDr. Helena Gondárodá Vyhničková, dipl.s.

                     Profesijný životopis sestry Gondárovej Vyhničkovej, je veľmi rozsiahly a rôznorodý a preto mi dovoľte v krátkosti opísať jej životný príbeh.

                     Pracovať začala v roku 1979 v Nemocnici s poliklinikou F.D. Roosvelta v Banskej Bystrici, v ktorej 18 rokov pôsobila na pozícii sestra jednotky intenzívnej starostlivosti infekčného oddelenia. V období rokov 1997 až 1999 pracovala v Nemocnici Zdravie, a.s., Púchov na úseku: anestéziológie, zdravotnej záchrannej služby a jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia. Prevažnú časť svojho profesijného života venovala práci sestry v regiónoch severného Slovenska, v Nemocnici s poliklinikou L.N. Jégeho v Dolnom Kubíne a Ústrednej vojenskej nemocnici SNP, fakultná nemocnica, Ružomberok. Okrem práce sestry s pokročilou praxou v anestéziológii a intenzívnj starostlivosti, využila svoje skúsenosti a vedomosti aj ako interná auditórka a manažérka kvality vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa podieľala na zefektívnení a štandardizácii ošetrovateľskej praxe v súlade s právnou čistotou jednotlivých rozhodnutí. Jej prínos v oblasti vzdelávania v ošetrovateľstve v roku 2013 ocenil aj riaditeľ Univerztnej nemocnice v Ružomberku formou „ďakovného listu“.

                     Doktorka Gondárová-Vyhničková sa nad rámec svojich pracovných činností dlhodobo zapája do presadzovania hodnôt ošetrovateľstva a sesterského povolania na Slovensku čo potvrdzuje aj skutočnosť, že jej v roku 2008 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila cenu „Biele srdce“ v kategórii sestra v praxi na republikovej úrovni a v roku 2012 bola na rovnakej úrovni odborným časopisom „Sestra“ vyhlásená za „Sestru roka“.

                     Nie len tieto ocenenia potvrdili, že odborné vedomosti a skúsenosti z praxe pani Gondárovej Vyhničkovej je potrebné využiť a preto ju v roku 2017 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek navrhla ministrovi zdravotníctva vymenovať za hlavnú odborníčku pre ošetrovateľstvo. Túto pozíciu zastávala s plnou vážnosťou a rešpektom až do marca tohto roka. V tomto náročnom období investovala mnoho úsilia do presviedčania politikov, predstaviteľov štátnej moci a neodborníkov, že ošetrovateľstvo je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Opakovane upozorňovala na to, že nie všetko čo sa volá „sestra“ je aj sestra. I napriek ignorancii odborných stanovísk, osobným vyhrážkam a nátlakom neustúpila zo svojho presvedčenia a preto sa právom radí medzi výrazné osobnosti slovenského ošetrovateľstva.

                     Jej ďalšie mimopracovné aktivity sú spojené s prácou výboru Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Jedno volebné obdobie zastávala pozíciu podpredsedníčky výboru, za čo jej bol udelený v roku 2014 „Ďakovný list predsedu sekcie“ za rozvoj intenzívnej starostlivosti a medzinárodnej spolupráce sestier v intenzívnom ošetrovateľstve. Nesmieme opomenúť ani na jej činnosť v redakčnej rade odborného časopisu „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“
                     a v Občianskom združení pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

                     Meno Heleny Gondárovej-Vyhničkovej sa skloňuje nie len na Slovensku, ale poznajú ju sestry pracujúce v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v Česku, Poľsku, Srbsku a na Ukrajine. Potvrdzujú to napríklad „Ďakovné listy predsedu Udruženia anestetičara Srbje“ za rozvoj medzinárodnej spolupráce, ktoré jej boli v roku 2013 a 2014 udelené.

                     Svoje vedomosti z ošetrovateľstva už mnohokrát zúročila aj mimo zdravotníckeho sektora. Je členkou expertnej pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, do ktorej ju menoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, je znalkyňou v odbore „Zdravotníctvo a farmácia“, odvetvie „Ošetrovateľstvo“ zapísaná do zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR a odborným konzultantom v odbore „Ošetrovateľstvo“, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

                     O Helenke, ako ju blízky volajú, by sa dalo ešte veľa rozprávať.

                     Ak by sme ju mali však popísať niekoľkými slovami ktoré majú váhu, boli by to slová „Skromnosť. Vytrvalosť. Oddanosť. Principiálnosť. Odbornosť a pokrokovosť v ošetrovateľstve“.

                     „Naše uznanie a veľké, úprimné ĎAKUJEM patrí v tejto chvíli pani doktorke Helene Gondárovej Vyhničkovej“.

                     Zdroj: SKSaPA

                     Udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce komora oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci stretávajú s nádejou a odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvu a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov.

                     Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

                     Viac informácií:

                     Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

                     prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

                     tel.: +421 918 518 178

                     e-mail: lazorova@sksapa.sk

                     PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

                     člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

                     tel.: +421 908 677 731

                     e-mail: riaditel@sksapa.sk

                     Ďalšie články v sekcii

                     SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

                     SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

                     Pridané dňa: 30.07.2022

                     World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

                     V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

                     V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

                     Pridané dňa: 25.07.2022

                     Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

                     Poďakovanie RK SaPA Prievidza

                     Poďakovanie RK SaPA Prievidza

                     Pridané dňa: 14.07.2022

                     Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

                     krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

                     krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

                     Pridané dňa: 14.07.2022

                     V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a...

                     ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

                     ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

                     Pridané dňa: 14.07.2022

                     Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

                     Pozvánka na prieskum

                     Pozvánka na prieskum

                     Pridané dňa: 11.07.2022

                     Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín