Sestry sú v popredí vakcinačných programov

Pridané dňa: 11.01.2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

Sestry sú v popredí vakcinačných programov

Bratislava, 7. 1. 2021. Úspech plošnej vakcinácie populácie u nás bude závisieť aj na 32 000 sestrách, ktoré aktívne vykonávajú povolanie v našom zdravotníctve. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta správy o distribúcii vakcín v rámci EÚ a na Slovensku. Samotné očkovanie môže dať nádej miliónom ľudí, že sa táto nočná mora pandémie dostane pod kontrolu.

Pre sestry, zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre verejnosť je skutočnosť, že sa začalo s distribúciou očkovacích látok proti COVID-19 do regiónov skvelou správou. Počty nakazených aj z radov zdravotníkov stále stúpajú. „Do dnešného dňa evidujeme tri úmrtia sestier na koronavírus. Išlo o kolegyne a kolegu, ktorí sa aktívne podieľali na starostlivosti o pacientov s COVID-19. Som presvedčený, že ak by mali tú možnosť nechať sa zaočkovať, urobia to. Dnes by boli stále medzi nami a pomáhali by naďalej tým, ktorí to najviac potrebujú“, dodal Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie komory.

Sestry na celom svete už dlho zohrávajú významnú úlohu pri obhajovaní a podávaní očkovacích látok . Už na začiatku 20. storočia sestry vo východných mestách USA telefonicky kontaktovali a motivovali ľudí k očkovaniu a riadili imunizačné kliniky. Tieto snahy zachránili mnoho ľudí pred ochoreniami, ako je obrna a tuberkulóza, pričom posledná z nich bola najväčším zabijakom občanov USA v roku 1900. Na pandémiu španielskej chrípky pred storočím zomrelo odhadom 50 miliónov ľudí, pričom očkovanie v tom čase ešte neexistovalo. Dnes vakcíny proti chrípke zmierňujú priebeh ochorenia o 40 % - 60 %. Sestry tiež zachránili mnoho životov počas vypuknutia tejto chrípky v roku 1918, či pri epidémii H1N1 v roku 2009. Nezabúdajme ani na epidémie, akou bola napr. Ebola, ktorá vypukla v r. 1976 v Zaire a Sudáne , neskôr v Ugande - v r. 2001 a naposledy v r. 2013 – 2014 postihla tri krajiny západnej Afriky (Guinea, Liberia a Sierra Leone) . Smrtnosť dosiahla hodnotu 61,5 %. Epidémie a pandémie sú stále vážnou výzvou. V súčasnosti je v popredí koronavírusová kríza spôsobená vírusom COVID-19, ktorá si už celosvetovo vyžiadala viac ako 1,8 milióna životov a viac, ako 83 miliónov nakazených od začiatku pandémie.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek uznáva dôležitosť a rozsah úloh, ktoré sú potrebné pre úspech vakcinácie. Je nutné zabezpečiť podporu očkovania u verejnosti aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi, medzi ktorými môže taktiež prevládať strach a obavy z očkovania. Veríme, že občania pochopia, že očkovanie proti korovanírusu je našou poslednou možnosťou, ako zabrániť ďalším úmrtiam a zachrániť systém zdravotníctva pred úplným kolapsom. V diskusiách o vakcínach proti COVID-19 sú všeobecne zastúpené aj v radoch zdravotníkov dezinformácie, strach a kolujúce mýty, takže odborníci z rôznych oblastí, ako sú infektológovia, virológia, chemici a biochemici, verejní zdravotníci a rodinní lekári, ako aj sestry preukazujú svojou činnosťou veľkú podporu a pochopenie pre potrebu dosiahnuť primeranú úroveň imunizácie širokej verejnosti, ako jedinej účinnej metódy na zastavenie pandémie. Je ale otázne, či pre získanie občanov pre očkovanie robíme dosť.

„Uvedomujeme si, že programy hromadného očkovania budú čeliť mnohým prekážkam, ktoré môžu prekonať iba skúsené sestry. Nepochybujeme o tom, že sestry a ich kolegovia v zdravotníctve sú odhodlaní vykonávať proces očkovania s rovnakou odvahou a odhodlaním, ako prejavili pri ošetrovaní pacientov, či počas plošného testovania od samotného vypuknutia pandémie. Je na vláde, aby zabezpečila zdravotníkom podporu potrebnú na splnenie tejto, pevne veríme, poslednej úlohy v boji s koronavírusom“, uviedla Iveta Lazorová, prezidentka komory. „Máme za to, že je potrebné čo najviac informovať zdravotníkov o potrebe a spôsobe bezpečného očkovania prostredníctvom vzdelávacích programov a maximálne využiť kapacity na to, aby bolo zriadených čo najviac vakcinačných centier aj napriek preťaženosti zdravotníkov, nakoľko považujeme očkovanie proti koronavírusu za kľúčové. V prípade nedostatku kapacít lekárov pre očkovanie v centrách by bolo na mieste využiť aj sestry s pokročilou praxou, ktorých vzdelanie, prípadne rozšírenie vzdelania by bolo určite prínosom“.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

Sestry Prešovského kraja

Sestry Prešovského kraja

Pridané dňa: 17.01.2021

Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je...

S úctou spomíname a ďakujeme

S úctou spomíname a ďakujeme

Pridané dňa: 16.01.2021

Vo veku 62 rokov nás opustila sestra s veľkým srdcom. Naša kolegyňa, veľká bojovníčka a obhajkyňa sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, dlhoročná členka Rady a...

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl  sa neustále prehlbuje

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje

Pridané dňa: 16.01.2021

Bratislava, 15. 1. 2021 Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier bude do roku 2030 chýbať celosvetovo ďalších 4, 7 milióna sestier k 6 miliónom, ktoré chýbajú už teraz. Slovenská komora...

Zbierka pre rodiny sestier

Zbierka pre rodiny sestier

Pridané dňa: 13.01.2021

Práca sestry a pôrodnej asistentky je krásne, ale často nebezpečné povolanie. V dnešných časoch to vnímame o to viac.

Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

Pridané dňa: 12.01.2021

Reakcia na premenovanie praktických sestier na zdravotníckych asistentov

Plán plošných testovaní  - čo na to sestry?

Plán plošných testovaní - čo na to sestry?

Pridané dňa: 12.01.2021

Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy a...