Sestry v psychiatrii v Prahe na Horatio stretnutí

Sestry v psychiatrii v Prahe na Horatio stretnutí

Pridané dňa: 27.05.2022

HORATIO MEMBERS MEETING PRAGUE


9.5 – 10.5.2022

Sestry v psychiatrii v Prahe na Horatio stretnutí

V dňoch 9. a 10. mája 2022 sa konalo medzinárodné stretnutie členských štátov európskej asociácie psychiatrických sestier HORATIO v Prahe, pričom sa stretli hostia zo 14 krajín Európy. Tohto stretnutia sa zúčastnili členky Výboru Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii Sk SaPA v zastúpení predsedníčka doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH, a členky Mgr. Júlia Molnárová a Mgr. Stanislava Bédiová. Počas stretnutia sa konalo aj Valné zhromaždenie Výboru Horatio, kde prebehli voľby na neobsadené 2 miesta členov Výboru Horatio. Valné zhromaždenie členských štátov sa nieslo v duchu diskusie o nových stratégiách starostlivosti o pacientov s duševným ochorením s dôrazom na možnosti zotavenia pacientov (recovery), spomenuté boli aj možnosti vytvárania multidisciplinárnych tímov a ich fungovanie v kontexte komunitných služieb. Odborný program otvorila prezidentka HORATIO Dr. Nina Kilkku s posolstvom opätovného vytvárania sociálnych kontaktov po pandémii COVID19. Svojím príhovorom pozdravila všetkých účastníkov aj prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová a aj zástupca MZ ČR pre reformu psychiatrickej starostlivosti v ČR PhDr. Ing. Pavel Mička. Popoludňajší odborný blok prednášok otvoril predseda Psychiatrickej sekcie ČAS Mgr. Tomáš Petr, PhD. s víziou príjemného a podnetného pracovného stretnutia. Vývoj komunitnej psychiatrickej starostlivosti v európskom kontexte priblížil PhDr. Peter Winkler, PhD., riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia v Prahe. Pohľad na úskalia reformy psychiatrickej starostlivosti v ČR prezentovala jej gestorka MUDr. Dita Protopopová, PhD. Záver prvého bloku odborného programu patril prehľadu o dopade pandémie Covid 19 na duševné zdravie psychiatrických sestier, ktorý prezentovala Dr. Nina Kilkku.

Popoludňajší odborný program bol zameraný na panelovú diskusiu o možnostiach a systéme vzdelávania sestier v starostlivosti o pacientov s duševným ochorením, ako aj v systéme poskytovania komplexných služieb a intervencií. Kreovaním autonómnych špecifických kompetencií sestier v psychiatrickej starostlivosti sa vytvára rozsiahla možnosť pôsobenia sestry v roly edukátorky, advokátky, facilitátorky a aj case manažérky v systéme komunitnej starostlivosti.

Súčasťou Horatio stretnutia boli aj možnosť navštíviť už existujúce Centrá duševného zdravia, fungujúce služby prepojenej akútnej a následnej komunitnej starostlivosti o pacientov s duševným ochorením, ako aj priestory novovybudovaného centra pre Simulačnú medicínu v psychiatrii.

Paralelne bola zorganizovaná aj konferencia pre psychiatrické sestry z ČR. Boli prezentované skúsenosti s postavením psychiatrických sestier, systém vzdelávania a roly sestier z mnohých krajín ako Faerské ostrovy, Island, Nemecko a Írsko. Európska asociácia psychiatrických sestier Horatio spája psychiatrické sestry z 21 európskych krajín. Zdieľanie skúseností na európskej úrovni bolo veľmi inšpirujúce. Je zrejmé, že pozícia sestier v jednotlivých krajinách a ich kompetencie sa výrazne líšia. Zatiaľ čo v Írsku môžu napr. zdravotné sestry so špeciálnym školením predpisovať lieky, v Nemecku sú ich kompetencie výrazne obmedzené a všetko závisí od indikácie lekára. Aj odborná príprava psychiatrických sestier v Európe sa výrazne líši a nie je ľahké dohodnúť sa na ideálnom modeli.

Po medzinárodnom stretnutí nasledovala konferencia určená pre české sestry pracujúce na psychiatrii. Objavili sa napríklad príspevky o činnosti psychiatrických sestier v Nemecku, Faerských ostrovoch, Islande a ďalších krajinách. Stretnutie bolo zorganizované s podporou ministerstva zdravotníctva ČR.

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA

Ďalšie články v sekcii

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

Pridané dňa: 30.07.2022

World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Pridané dňa: 25.07.2022

Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 14.07.2022

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Pridané dňa: 14.07.2022

V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a...

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA  ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Pridané dňa: 14.07.2022

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

Pozvánka na prieskum

Pozvánka na prieskum

Pridané dňa: 11.07.2022

Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín