Slovensko, ako jediná krajina OECD, zaznamenáva neustály a najvýraznejší úbytok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 26.05.2022

Slovensko, ako jediná krajina OECD, zaznamenáva neustály a najvýraznejší úbytok sestier v systéme zdravotnej starostlivosti

Bratislava, 26. mája 2022. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aktualizuje počet chýbajúcich sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Slovensko kontinuálne zaznamenáva najvýraznejší pokles sestier v systéme zdravotnej starostlivosti spomedzi sledovaných krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Priemerný počet sestier je v krajinách OECD 8,8 sestry na 1 000 obyvateľov. Na Slovensku máme 5,8 sestry na 1 000 obyvateľov a ich počet neustále klesá. Dávno sme sa dostali pod kritickú hranicu udržateľnosti bezpečnej a kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti našim pacientom.

Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová upozorňuje, že podľa aktuálnych prepočtov chýba na Slovensku už alarmujúcich viac ako 16 000 sestier. Na aktuálny počet obyvateľov Slovenskej republiky by sme mali mať v systéme zdravotnej starostlivosti minimálne 47 652 sestier. Týmto počtom by sme sa dostali len na priemer OECD, čo je 8,8 sestry na 1 000 obyvateľov. Pri aktuálnom počte sestier 31 604 (Inštitút zdravotnej politiky 2020) nám teda chýba už 16 221 sestier. Treba však zdôrazniť, že prezentované údaje nereflektujú pandemické roky, kedy z nášho systému odišlo ďalších 1 876 sestier. Tu vyznieva otázka, ako môže naše zdravotníctvo a sociálna oblasť poskytovať bezpečnú a kvalitnú starostlivosť o pacientov, ak nám chýba takéto priam neuveriteľné číslo v profesii, ktorá realizuje 80 % činnosti v zdravotníctve?

„Vedome sa u nás porušujú normy, ktoré určujú počet sestier na počet lôžok v nemocniciach, nemáme dostatok sestier v komunitnej starostlivosti, nemáme školské sestry, nedostatok sestier je v ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb. Je logické, že sa následne porušuje aj Zákonník práce a sestry sú nútené realizovať iba zlomok z toho, čo by robiť mali, pretože im na to nestačia sily a ani čas. Z tohto dôvodu sú permanentne vystavené stresu a frustrácii, pretože im práca neprináša uspokojenie, nedokážu sa dostatočne starať o našich pacientov. Čuduje sa niekto, že máme v zdravotníctve nedostatok sestier?“ uvádza prezidentka SK SaPA.

Sme jedinou krajinou, ktorá zaznamenáva kontinuálny pokles počtu ošetrovateľského personálu- sestier, čo ukazujú aj údaje OECD. Pre porovnanie, počtom obyvateľov rovnaké krajiny ako Nórsko, Dánsko, či Fínsko poskytujú svojim pacientom dvakrát, až trikrát také počty sestier, ako Slovensko. Mierny pokles počtu sestier zaznamenali od roku 2000 z krajín OECD iba Izrael a Veľká Británia, no v porovnaní so Slovenskom je to minimum, pričom vo Veľkej Británii majú 7,8 sestry na 1 000 obyvateľov. V rámci krajín EÚ sú za nami v počte sestier na 1 000 obyvateľov už len Poľsko, Litva a Grécko. Litva je počtom sestier stabilná, v Poľsku a v Grécku ale zaznamenávajú mierny nárast počtu sestier. V ostatných krajinách OECD, ako vyplýva z grafu, napriek nízkym súčasným počtom sestier zaznamenávajú ich postupný nárast.

Sestry na 1 000 obyvateľov, 2000 až 2017


Údaje zahŕňajú nielen sestry, ktoré poskytujú priamu starostlivosť pacientom, ale aj tie, ktoré pracujú

v zdravotníctve ako manažéri, pedagógovia, výskumníci atď. Rakúsko a Grécko uvádzajú iba sestry zamestnané v nemocniciach. Údaje v Čile sa týkajú všetkých sestier, ktoré majú licenciu na výkon praxe.

Zdroj: Zdravotná štatistika OECD za rok 2019

Na tento problém poukazuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už niekoľko rokov. Naše požiadavky, výzvy a prosby na odvrátenie tohto nepriaznivého stavu sú politikmi prehliadané. Je zjavné, že im nezáleží na zdravotníctve a ochrane toho najcennejšieho. Podpora zdravia a ochrana života obyvateľstva sú pre nich len frázami predvolebných kampaní, či politického boja. „Dostali sme sa do stavu extrémnej personálnej krízy. Naši pacienti sú v priamom ohrození života a to na miestach, kde ho máme chrániť a prinavrátiť“, dodáva Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

Pridané dňa: 30.07.2022

World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Pridané dňa: 25.07.2022

Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 14.07.2022

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Pridané dňa: 14.07.2022

V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a...

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA  ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Pridané dňa: 14.07.2022

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

Pozvánka na prieskum

Pozvánka na prieskum

Pridané dňa: 11.07.2022

Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín