Termín úhrady poplatku za vedenie registra

Termín úhrady poplatku za vedenie registra

Pridané dňa: 19.01.2023

Poplatok za vedenie registra

V súlade s ustanovením § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok za vedenie registra vo výške:

(týka sa registrovaných sestier, nie členov komory - členovia majú povinnosť uhradiť členský príspevok k 31.3.)
SaPA s dočasne pozastavenou registráciou je oslobodená/oslobodený od poplatku za vedenie registra

  • 15,00 € ročne, ak nie je členom komory (povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra). Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do 31. januára

Bankové spojenie na úhradu poplatkov za vedenie registra:

-
online platbou priamo zo svojho konta po prihlásení sa cez www.portal.sksapa.sk (portál komory), kde je vytvorená záložka moje platby

- poštovou poukážkou typu „U“, alebo priamym prevodom v banke

- bankovým prevodom (internet banking)

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, (VÚB a. s.)
  • variabilný symbol: Vaše registračné číslo (v prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nebude môcť byť platba identifikovaná, čo sa považuje za neuhradenie poplatku, kým zdravotnícky pracovník nepreukáže opak)
  • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2019, 2020 ...)

Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 24.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pridané dňa: 23.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Piešťanoch, ktoré sa uskutoční 23.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pridané dňa: 23.01.2023

Rada Regionálnej komory vo Zvolene Vás srdečne pozýva

TS SKSaPA: Naše sestry. Naša budúcnosť.

TS SKSaPA: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Pridané dňa: 19.01.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sa pripája k celosvetovej iniciatíve Medzinárodnej rady sestier (ICN), ktorá oznámila tému Medzinárodného dňa sestier...

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Pridané dňa: 19.01.2023

Hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Pridané dňa: 12.01.2023

Medzinárodná rada sestier (ICN) dnes oznámila tému Medzinárodného dňa sestier (IND) 2023: Naše sestry. Naša budúcnosť.