Tlačová správa: „Ošetrovateľstvo je v kríze“: nedostatok zamestnancov ohrozuje pacientov

Pridané dňa: 08.09.2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

„Ošetrovateľstvo je v kríze“: nedostatok zamestnancov ohrozuje pacientov

Bratislava, 2.9.2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek varuje, že personálna kríza v ošetrovateľstve ohrozuje zdravie, bezpečnosť a životy pacientov. Nedostatok sestier je dlhodobým problémom, ktorý však nevznikol sám od seba. Príčiny odchodu sestier zo systému zdravotnej starostlivosti nie sú len v dôsledku zvyšujúceho sa vekového priemeru sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a ich odchod do dôchodku. Tisíce sestier odchádzajú kvôli zlým pracovným podmienkam, nízkym mzdám a nekvalitnému riadeniu jednotlivých pracovísk. Pandémia COVID-19 rozšírila dopyt po sestrách tak ako nikdy pred tým, aj keď do personálnej krízy sme sa dostali už pred niekoľkými rokmi. Teraz, keď nás začína ohrozovať rýchlo sa šíriaci variant Delta sú sestry traumatizované, vyčerpané a predčasne odchádzajú z profesie. Na druhej strane univerzity, ktoré vzdelávajú budúce sestry nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby väčším počtom prijatých uchádzačov vykompenzovali enormný odliv pracovných síl v ošetrovateľstve.

Vekový priemer sestier na Slovensku je nelichotivý a dosahuje číslo 47 rokov. SK SaPA registruje stále viac ako 5 290 sestier vo veku nad 60 rokov. Ide o sestry, ktoré môžu už teraz využiť možnosť predčasných dôchodkov. Zatiaľ čo v krajinách EÚ je priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov 8,4, na Slovensku je to 5,7 sestier na 1 000 obyvateľov. Ak by sme chceli dosiahnuť porovnateľný priemerný počet sestier ako v EÚ, potrebovali by sme 46 000 sestier, reálne však na Slovensku pracuje 31 309 sestier. Chýba teda viac ako 14 000 sestier, dodala Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA.

Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie SK SaPA uvádza, že podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek od 1. 1. 2021 do 3.9. 2021 zo systému odišlo 772 sestier a pôrodných asistentiek. 584 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu dlhodobého nevykonávania povolania. Ide o 20 % nárast odchodu sestier zo systému oproti tomu istému obdobiu v roku 2020, teda v čase pred začiatkom silnej druhej vlny pandémie.

Iveta Lazorová pripomenula, že: “nedostatok sestier má dominový efekt v každej nemocnici. Slovenské sestry pracujú tvrdo, nad rámec noriem a často aj na hranici svojich schopností. Aj napriek tomu sme do dnešného dňa neboli informovaní o riešeniach, či pozvaní na rokovania, ktoré budú riešiť tento katastrofálny stav. Náš návrh na úpravu koeficientov na výpočet základnej mzdy, ktoré by zlepšili finančné ohodnotenie sestier je na stole ministra zdravotníctva. Musíme však konštatovať, že len slovný prísľub toho, že sa od 1.1. 2022 sestrám mzdy upravia nestačí. Sestry majú byť motivované a spravodlivo ocenené už dnes. Dokonca dnes je už neskoro“.

Obávame sa, že exodus bude silnieť, pretože pandémia bude ošetrovateľskú profesiu aj naďalej oslabovať. Mnohé prieskumy ukazujú, že sme sa ocitli v štádiu deštrukcie pracovníkov v zdravotníctve. Neutíchajúca pracovná záťaž, morálna dilema spôsobená neschopnosťou sestier poskytnúť takú starostlivosť akú by samé chceli, zdesenie nad pomyslením príchodu tretej vlny pandémie, ktorú prekrývajú dezinformácie, či antivakcinačná kampaň. Zabezpečiť adekvátny nárast pracovnej sily v zdravotníctve nie je ľahká úloha. Univerzity vzdelávajúce sestry dlhodobo poukazujú na poddimenzované financovanie odboru ošetrovateľstvo. Aj napriek tomu, že záujem o štúdium ošetrovateľstva mierne narastá, nové sestry – absolventky nedokážu okamžite vykonávať vysokošpecializovné činnosti sestier, na ktoré sú potrebné klinické zručnosti a ďalšie špecializačné štúdium. Ide o sestry špecialistky: operačné sestry - inštrumentárky, pediatrické sestry, neonatologické sestry, komunitné sestry, sestry v dialyzačných centrách, psychiatrické sestry, sestry špecialistky v starostlivosti o dospelých (onkológia, chirurgia vnútorné lekárstvo), či sestry špecialistky pracujúce v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti, ktorých nedostatok sa ukázal práve pri liečbe kritických pacientov s COVID-19. "Ošetrovateľstvo je chrbtovou kostrou zdravotníctva a možno pandémia je tou poslednou ranou, ktorá mu zlomí väz“, uzavrel Kober.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 33 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.09.2021

Prinášame Vám nové vydanie e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 42021, ktoré je dostupné pre členov SKSaPA bezplatne na stránke www.sksapa.sk

Rada Regionálnej komory SK SaPA so sídlom v Dunajskej  Strede Vás pozýva na  Valné  zhromaždenie Regionálnej komory, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2021

Rada Regionálnej komory SK SaPA so sídlom v Dunajskej Strede Vás pozýva na Valné zhromaždenie Regionálnej komory, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2021

Pridané dňa: 08.09.2021

Rada Regionálnej komory SK SaPA so sídlom v Dunajskej Strede Vás pozýva na Valné zhromaždenie Regionálnej komory, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2021

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Michalovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2021

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Michalovciach, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2021

Pridané dňa: 03.09.2021

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Michalovciach, ktoré

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční  dňa 14.09.2020

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2020

Pridané dňa: 03.09.2021

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2020

Valné zhromaždenie delegátov  RK SK SaPA so sídlom vo Svidníku

Valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom vo Svidníku

Pridané dňa: 01.09.2021

Valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom vo Svidníku, ktoré sa uskutoční 13.9.2021

Zľava na odbornú literatúru a všetky produkty GRADA pre sestry a pôrodné asistentky

Zľava na odbornú literatúru a všetky produkty GRADA pre sestry a pôrodné asistentky

Pridané dňa: 31.08.2021

v súvislosti s blížiacim sa ocenením Biele srdce spoločnosť GRADA pridelila elektronický zľavový kupón 25 % na všetky produkty Grady. Kupón je platný od 6.9. do konca roka 2021.