TS SKSaPA: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Pridané dňa: 19.01.2023

Bratislava, 20. 01. 2023. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sa pripája k celosvetovej iniciatíve Medzinárodnej rady sestier (ICN), ktorá oznámila tému Medzinárodného dňa sestier oslavovaného dňa 12. mája 2023: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Medzinárodná rada sestier (ICN), ktorá zastrešuje viac než 130 organizácií sestier na celom svete vyhlasuje každoročne ústrednú tému tohto výnimočného sviatku sestier 12. mája, v deň výročia narodenia Florence Nightingalovej, zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Prezidentka ICN Pamela Cipriano vysvetlila, že „téma „Naše sestry. Naša budúcnosť.“ poukazuje na to, akú chceme budúcnosť pre ošetrovateľstvo a sestry v širšom kontexte riešenia globálnych zdravotných problémov a zlepšovania globálneho zdravia pre všetkých. Musíme sa poučiť z pandémie a premeniť všetky skúsenosti na úspechy, alebo aj neúspechy na opatrenia pre budúcnosť, ktoré zabezpečia, že sestry budú chránené, rešpektované a primerane oceňované“.

Aj SKSaPA si tento významný deň každoročne pripomína organizovaním slávnostných podujatí po celom Slovensku a udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce. Na celoslovenskej úrovni pri tejto príležitosti oceníme tie najlepšie z nás 19. mája na slávnostnom galavečere, ktorý organizuje SKSaPA v spolupráci so spriaznenými organizáciami a za účasti významných hostí .

„V úvode roka nám pomaly ustupujúca pandémia a účinky očkovania dávali nádej na zníženie záťaže na zdravotníkov a my sme predpokladali, že konečne ustúpi frustrácia a začnú sa napĺňať sľuby o zlepšovaní odmeňovania a postavenia tých, ktorí počas pandémie ukázali svoje odhodlanie a obetavosť v boji s nákazou, ktorá ohrozovala celú spoločnosť. Vzhľadom na uplynulé náročné roky aj napriek nedostatku uznania, vážnych obáv o bezpečnosť pacientov a zhoršujúceho sa pracovného prostredia, sestry naďalej preukazujú pozoruhodnú odvahu, súcitnú starostlivosť a neochvejné odhodlanie. Sestry za posledné roky prispeli a dali zo seba toľko v službe druhým, ako žiadne iné povolanie, napriek tomu, že ich je nedostatok. Preto sú oslavy Medzinárodného dňa sestier pripomienkou toho, kto sme, čo robíme a akú budúcnosť chceme nielen pre seba, ale najmä pre našich pacientov“, dodala prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.

„Okrem podpory sestier sa kampaň zameria aj na to, ako musíme posilniť naše zdravotnícke systémy, aby sme reagovali na rastúce globálne požiadavky na zdravie. Sestry vedia, ako má vyzerať ich budúcnosť, avšak ich požiadavky musia byť nielen vypočuté, ale aj prijaté, akceptované a pretavené do skutočných zmien, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie problémov profesie aj celého zdravotníckeho systému. Naša budúcnosť závisí od každej sestry, každého hlasu, aby boli nielen v prvej línii starostlivosti, ale aj v prvej línii zmeny a uznania“, uzavrel Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie a viceprezident SKSaPA

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 37 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SKSaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

viceprezident, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 24.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pridané dňa: 23.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Piešťanoch, ktoré sa uskutoční 23.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pridané dňa: 23.01.2023

Rada Regionálnej komory vo Zvolene Vás srdečne pozýva

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Pridané dňa: 19.01.2023

Hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Pridané dňa: 12.01.2023

Medzinárodná rada sestier (ICN) dnes oznámila tému Medzinárodného dňa sestier (IND) 2023: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Webinar WHO Euro Roadmap to Guide Implementation of the  Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in Europe 2021-25

Webinar WHO Euro Roadmap to Guide Implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in Europe 2021-25

Pridané dňa: 11.01.2023

Tento webinár organizuje tím WHO Euro Nursing and Midwifery Team, Európske fórum národných asociácií sestier a pôrodných asistentiek (EFNNMA) a Európska federácia asociácií sestier...