UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Pridané dňa: 19.01.2023

UPOZORNENIE: Hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

V súlade s ustanovením §42, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§62, ods. 2 až 12).

V zmysle Vyhlášky 74/2019 Z.z. § 2, ods. 1 sa hodnotenie vzdelávania vykonáva v pravidelných päťročných cykloch (ďalej len „hodnotené obdobie“) počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka (§ 62 zákona). Platí to pri aktívnej registrácií.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná (Zákon 578/2004 Z.z. § 42, ods.5). Situácia stále trvá.

Sústavné vzdelávanie sa hodnotí výsledkom hodnotenia „Splnil“, ak sestra alebo PA získali za hodnotené obdobie najmenej 50 kreditov.

V praxi to znamená, že, ak sestre/PA skončilo hodnotené obdobie v čase koronakrízy s nedostatočným počtom kreditov, komora neuzavrie hodnotenie výsledkom nesplnil. Hodnotiace obdobie zostáva otvorené pre doplňovanie chýbajúcich kreditov. Upozorňujeme však na to, že čím dlhšie si sestra/PA predlžuje obdobie na doplnenie kreditov pre ukončené obdobie, tým kratší čas jej reálne zostane na zbieranie kreditov v ďalšom 5 ročnom období (pravidelné 5 ročné cykly). Príklad: Sestra/PA, ktorej koniec hodnoteného obdobia bolo v roku 2020, splnila podmienky v roku 2022 (posledný započítaný kredit potrebný pre splnenie podmienok bol v roku 2022), bude opäť hodnotená v roku 2025, avšak na získavanie kreditov bude mať len 3 roky.

V súvislosti s vyššie uvedeným, preto vyzývame sestry/PA, aby si neodkladali doplňovanie chýbajúcich kreditov v neuzavretom hodnotiacom období, ale aby využívali rôzne formy sústavného vzdelávania v zmysle Vyhlášky 74/2019 Z.z a následne bezodkladne realizovali hodnotenie vzdelávania.


V prípade otázok sa obráťte na koordinátorov Regionálnych centier vo Vašom kraji.

Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 24.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Piešťany

Pridané dňa: 23.01.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Piešťanoch, ktoré sa uskutoční 23.2.2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA vo Zvolene

Pridané dňa: 23.01.2023

Rada Regionálnej komory vo Zvolene Vás srdečne pozýva

TS SKSaPA: Naše sestry. Naša budúcnosť.

TS SKSaPA: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Pridané dňa: 19.01.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sa pripája k celosvetovej iniciatíve Medzinárodnej rady sestier (ICN), ktorá oznámila tému Medzinárodného dňa sestier...

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Vyhlásená téma Medzinárodného dňa sestier 2023

Pridané dňa: 12.01.2023

Medzinárodná rada sestier (ICN) dnes oznámila tému Medzinárodného dňa sestier (IND) 2023: Naše sestry. Naša budúcnosť.

Webinar WHO Euro Roadmap to Guide Implementation of the  Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in Europe 2021-25

Webinar WHO Euro Roadmap to Guide Implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in Europe 2021-25

Pridané dňa: 11.01.2023

Tento webinár organizuje tím WHO Euro Nursing and Midwifery Team, Európske fórum národných asociácií sestier a pôrodných asistentiek (EFNNMA) a Európska federácia asociácií sestier...