Kontakt pre médiá

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH
riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Mobil: +421 908 677 731
E-mail: riaditel@sksapa.sk