Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 55 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Komora má zriadené zriadených 18 odborných sekcií podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Člen komory - môže byť združený v ľubovoľnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.