Smernica o udelení Biele srdce

"BIELE SRDCE"
je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva.
Slovenská komora sesstier a pôrodných asistetiek toto ocenenie udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej v súlade so "Smernicou o udelení ceny Biele srdce".


NA STIAHNUTIE:
Smernica_o_udeleni_ceny_Biele_srdce.pdf