online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.
Dostupné e-learningové aktivity sústavného vzdelávania:


MEDMARK, s. r. o.
Web: www.medseminar.sk

Názov aktivity: „ Suplementácia železa bez tráviacích ťažkostí .“
Obdobie: 01.4.2021-30.9.2021


HARTMANN-RICO spol. s. r. o.
Web: www.bode.sk

Názov aktivity: „Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť“
Obdobie: 16. 06. 2019 – ....... (neurčito)


HARTMANN-RICO spol. s. r. o. Web: www.edukafarm.sk

Názov aktivity: Ideálny manažment exudátu pri liečbe chronických rán
Obdobie: 01.06.2021-30.11.2021

Názov aktivity: Stómia
Obdobie: 14.06.2021-20.12.2021

Názov aktivity: Inkontinencia“
Obdobie: 01.05.2021-30.10.2021

Názov aktivity: „Význam podtlakovej terapie v hojení rán
Obdobie: 05.07.2021-04.01.2022


EDUprofiPHARM, s.r.o. Web: www.eduprofipharm.sk


Názov aktivity: Čo je nové pre prax?

Obdobie: 05.03.2021-04.09.2021

Názov aktivity: Erdosteín, liek mnohých možností a tvárí

Obdobie: 22.03.2021-04.09.2021

Názov aktivity: "Zelená fluoridom-stop cukrom"

Obdobie: 26.04.2021-26.10.2021

Názov aktivity: „Alverín a simetikón v liečbe IBS"

Obdobie: 28.07.2021-27.1.2022


AMEPRA, s. r. o.
Web: http://www.hippakademie.cz

Názov aktivity: „Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu“
Obdobie: 01. 07. 2021 30. 06. 2022

Názov aktivity: Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění
Obdobie: 01. 07. 2021 30. 06. 2022

Názov aktivity: Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta
Obdobie: 01. 07. 2021 30. 06. 2022


MEDIUS – Komora pre medicínske právo
Web: www.e-medius.sk

Názov aktivít: „ Správna klinická prax “ Obdobie: 23.07.2021 do 22.01.2022


Essity Slovakia s.r.o.

Web: www.tenanet.sk

Názov aktivity: „Demencia a inkontinencia“
Obdobie: 01.10. 2018 – 30. 09. 2021

Názov aktivity: Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest

Obdobie: 01.04. 2021 – 31. 03. 2022

Názov aktivity: Prečo na zdraví kože záleží?

Obdobie: 01.04. 2021 – 31. 03. 2022

TAJPAN s.r.o.

Web: www.tajpan.online

https://www.tajpan.online/podujatia/nove-moznosti-v-diagnostike-liecbe-a-starostlivosti-o-pacientov-s-metastatickym-kolorektalnym-karcinomom/

Názov aktivity: „Nové možnosti v diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom“
Obdobie: 17.5.2021 do 17.10.2021


A-medi management, s.r.o.

Web: www.spolumozeme.sk

Názov aktivity:Ako si udržať fyzickú a duševnú pohodu nie len v krízovom období
Obdobie: 01.04.2021-30.09.2021

Názov aktivity: „Spoznajme nové možnosti manažmentu SM
Obdobie: 01.08.2021-31.01.2022


EUNI (Elektronická univerzita)

Web: www.euni.cz

Názov aktivity:Biotika vo výžive kojencov- nové trendy
Obdobie: 01.06.2021-31.05.2022


FORINEL

Web: https://nutricneminimum.slides...

Názov aktivity:Nutričné minimum I.- MALNUTRÍCIA SÚVISIACA S OCHORENÍM A JEJ PRAKTICKÉ DÔSLEDKY
Obdobie: 16.06.2021- 15.12.2021

Názov aktivity:Nutričné minimum II.- Enterálna výživa
Obdobie: 23.06.2021- 22.12.2021