online AD testy / webináre

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje s nižšie uvedenými spoločnosťami pri organizovaní e-learningových aktivít sústavného vzdelávania určených pre sestry a pôrodné asistentky. Pri každej spoločnosti je uvedený zoznam e-learningových aktivít (názov), obdobie dostupnosti konkrétnej ASV (od – do), webovú stránku (link kde je daná e-learningová aktivita dostupná).

Každá dostupná e-learningová aktivita sústavného vzdelávania (ďalej len "ASV") pozostáva zo študijného materiálu a autodidaktického testu (ďalej len "AD test"). Na základe úspešnosti riešenia AD testu, budú sestre, pôrodnej asistentke pridelené kredity v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z., v znení neskorších kreditov:

  • 91 – 100 % ......................... 2 kredity,
  • 80 – 90 % ........................... 1 kredit,
  • 0 – 79 % ............................. 0 kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka môže získať absolvovaním autodidaktických testov maximálne 10 kreditov za hodnotiace obdobie.

Absolvovanie každej e-learningovej aktivity si sestra, pôrodná asistentka zadáva do databázy ASV cez www.portal.sksapa.sk samostatne na základe potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré neskôr predkladá na kontrolu pri hodnotení sústavného vzdelávania.
Dostupné e-learningové aktivity sústavného vzdelávania:Organizázor Názov aktivity Dostupná na Časové obdobie platnosti
m-edu s.r.o. Starostlivosť o pacienta s dyslipoproteinémiou www.m-edu.sk 26.4.2022-25.04.2023
Starostlivosť o dospelého pacienta so Sclerosis multiplex www.m-edu.sk 30.6.2022-30.12.2022
Starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus www.m-edu.sk 26.4.2022-25.04.2023
Edukácia dospelého pacienta s AH, Voľba ájavhodnejších postupov www.m-edu.sk 29.9.2022-28.3.2023
Edukácia dospelého pacienta s DM, Voľba ájavhodnejších postupov www.m-edu.sk 29.9.2022-28.3.2023
HARTMANN-RICO spol. s. r. o. Keď sa na svoje ruky môžete spoľahnúť www.bode.sk 16.6.2019 (na neurčito)
EDUprofiPHARM, s.r.o. Ako pomôcť pacientovi s funkčnou dyspepsiou www.eduprofipharm.sk 23.6.2022- 22.12.2022
Nová éra v liečbe obezity www.eduprofipharm.sk 07.06.2022-06.12.2022
Antivirotická liečba ochorenia COVID-19 - zmena paradigmy pandémie www.eduprofipharm.sk 26.9.2022-25.3.2023
Menej je viac www.eduprofipharm.sk 28.9.2022-27.3.2023
Ozonizované oleje Nová filozofia liečby v oftalmológii www.eduprofipharm.sk 15.10.2022-14.4.2023
AMEPRA, s. r. o. Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Vitamín D a imunita kojencov http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Nové poznatky črevná mikrobiota u dojčenýc a nedojčených detí http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Kojenecká výživa u kojenců a batolat: současná vědecká fakta http://www.hippakademie.cz 29.08.2022-28.08.2023
Výživa kojencov a malých detí http://www.hippakademie.cz 12.10.2022-11.10.2023
MEDIUS – Komora pre medicínske právo Správna klinická prax www.e-medius.sk 23.07.2021-22.01.2023
Essity Slovakia s.r.o. Demencia a inkontinencia www.tenanet.sk 01.10.2021–30.09.2023
Starostlivosť o klientov s infekciou močových ciest www.tenanet.sk 01.04.2021–31.03.2023
Prečo na zdraví kože záleží? www.tenanet.sk 01.04. 2021–31.03.2023
Nočná starostlivosť a inkontinencia www.tenanet.sk 01.12.2022–01.12.2023
A-medi management, s.r.o. Vplyv cisárskeho rezu na črevnú mikrobiotu novorodenca z pohľadu neonatológa,
Narušená kolonizácia črevného mikrobiómu po pôrode cisárskym rezom – rola výživy
www.amedi.sk 1.8.2022-31.1.2023
Zmeny v kognitívnych funkciách u roztrúsenej SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-19.4.2023
Holistický prístup v liečbe pacienta s SM- komplexný význam úpravy životosprávy www.spolumozeme.sk 20.10.2022-19.4.2023
Prehľad problematiky xtehotenstva a reprodukčného obdobia žien so SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-19.4.2023
Imunitný systém človeka, jeho úloha a zmeny pri SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-19.4.2023
Prehľad vyšetrení pri diagnostike a liečbe SM www.spolumozeme.sk 20.10.2022-19.4.2023
EUNI (Elektronická univerzita) Vliv císařského řezu na střevní mikrobiotu www.euni.cz 1.6.2022-30.11.2022
Biotika vo výžive kojencov- nové trendy www.euni.cz 01.06.2021-30.11.2022
Forinel Efektívna nutričná starostlivosť https://senior.freseniuskabiforum.sk 1.11.2022-30.4.2023
Grandaliro s.r.o. Edukačný materiál o očnom ochorení VPDM www.evideno.sk 13.6.2022-12.12.2022
Berte železo vážne www.meditrend.sk 26.11.2022-25.4.2023
IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o. Zdieľaná starostlivosť a súčasné výzvy v manažmente pacientov s HIV na Slovensku https://hiv.iwebinar.sk 24.10.2022-24.1.2023