Zoznam odborných sekcií

Kompletný zoznam odborných sekcií SK SaPA.

Názov sekcieKontaktné údaje
Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Predseda:
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
mobil: 0908 642 276
e-mail: gavalierova.z@gmail.com
Zamestnávateľ:
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53
058 01 Poprad

Podpredseda:
Mgr. Petra Sekulová, MPH
mobil: 0905 154 730
e-mail: peta.olahova@gmail.com
Zamestnávateľ:
LSPP s.r.o. SNV
Štefánikovo námestie 3
052 01 Spišská Nová Ves

Členky výboru:
Bc. Antónia Mlynarčíková
mobil: 0948 026 046
e-mail: antonia2000@zoznam.sk
Zamestnávateľ:
Svet zdravia a.s.
052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Dagmar Richnáková
mobil: 0904 171 861
e-mail: dadar1023@gmail.com
Zamestnávateľ:
TeamPrevent Sante s.r.o.
Ružinovská 10
Bratislava

PhDr. Iveta Drahoňová, MPH
mobil: 0907 857 562
e-mail: iveta.drahonova@gmail.com
Zamestnávateľ:
MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o.
Cesta k nemocnici 23, 974 01 Banská Bystrica

Na stiahnutie:
IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach - Správa (pdf, 70kB)
Správa z konferencie sestier prac. v amb. zariadeniach - Žiar nad Hronom (doc, 166kB)
Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

PhDr. Anna Bullová – predseda
kontakt: bullova@unm.sk, annabullova0@gmail.com; tel: +421 904 660 451
Zamestnavateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036059 Martin

PhDr. Anna Mačugová, MPH
– podpredseda
kontakt: anna.macugova@lubovnianskanemocnica.sk,
phdr.a.macugova@gmail.com
, tel:+421 911 296 116
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s.
kontakt: renata.darmosova@gmail.com, tel.: +421 905 011 100
Likava - centrum sociálnych služieb
Likavka 9
034 95 Likavka

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
kontakt: milan.laurinc@gmail.com, tel.: +421 915 943 571
Zamestnávateľ:
ADOS Salvus, s.r.o.,
Komárnicka 11,
821 03 Bratislava

PhDr. Dana Kubalová, MPH, dipl.s.
kontakt: dana.kubalova9@gmail.com, tel: +421 903813863
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
ul. gen. Miloša Vesela 21
03426 Ružomberok

Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Predsedníčka:
Mgr. Ľubica Urbancová

0915 646 570
lubica.urbancova@gmail.com
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach OCOS-CS
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

Podpredsedníčka:
Michaela Kinčoková

0908 959 243
mkincokova1@gmail.com

Centrálne operačné sály FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 B. Bystrica

Členka:
PhDr. Eva Hulová

0910 908 757
eva.hulova@svetzdravia.com

Centrálne operačné sály Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 93/17
955 01 Topoľčany

Členka:
PhDr. Elvíra Tóthová

0915 995 601
elvira.tothova@nspnz.sk
Centrálne operačné sály FN s poliklinikou
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky

Členka:
Mgr. Alžbeta Mótzová

0903 502 855
alzbeta.b.m@gmail.com

COS-CS FN s poliklinikou F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Sekcia sestier pracujúcich na pracoviskách centrálnej sterilizáciePredsedníčka sekcie:
PhDr. Iveta Béressová

Mobil: 0903 421 580
Tel.: 02/59 37 14 45
e-mail: yveta.beressova@nudch.eu

Podpredsedníčka sekcie:
Mgr. Katarína Jendrušáková
mobil: 0948 253 433
e-mail: katarina.jendrusakova@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ:
OCS – Nemocnica Poprad a.s.,

Členovia výboru:
Mgr. Ildiko Benczeová

mobil: 0908 803 692
e-mail: ildikobenczeova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
OSC – FNsP Nové Zámky

Mgr. Viera Hornacková
mobil: 0918 453 319
e-mail: viera.hornackova@gmail.com
Zamestnávateľ:
FNsP Skalica a.s.

Anna Pidaná
mobil: 0915 327 194
e-mail: hanadin@gmail.com
Zamestnávateľ:
NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS

Predseda sekcie:
Mgr. Jaroslav Straka
mobil: 0907247192
e-mail: jaro@rescuedetva.sk
Zamestnávateľ:

Podpredsedníčka sekcie:
Mgr. Terézia Lengyelová
mobil: 0905321328
e-mail: ados.tereza49@gmail.com
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
PhDr. Eva Ursínyová
mobil: 0917376309
e-mail: ursinyovae@gmail.com
Zamestnávateľ:
DCH Banská Bystrica,
T. Andrašovana 44,
Banská Bystrica, 97401.

Mgr. Danka Hajkova
mobil: 0915836457
e-mail: hajkov.danka@gmail.com
Zamestnávateľ:
ADOS NADEJ Hajkova s. r. o.,
Jesenskeho 17
Zvolen

Bc. Zuzana Maderová
mobil: 0948 213 363
e-mail: maderovazuzana@gmail.com
Zamestnávateľ:
SALVUS s.r.o. ADOS,
Komárnická 11,
Bratislava 821 03
Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Predseda sekcie:
Bc. František Naňo
mobil: 0948 209 087
e-mail: frantisek.nano@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
KAIM
Ružinovská 4810/6
821 01 Bratislava

Podpredseda sekcie:
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com

Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
mobil: 0905 598 264
e-mail: helenagondar@centrum.sk

Mgr. Viera Kormaníková
mobil: 0903 102 287
e-mail: vierkakor@gmail.com

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
mobil: 0907 913 734
e-mail: lenkagaj@gmail.com

Prílohy:

15 rokov + sprava z XIII. konferencie.pdf
Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.sk, kalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredsedníčka sekcie:
PhDr. Viera Konečná, dipl. s.
mobil: 0907 506 999
e-mail: viera.konecna1@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Členovia výboru:
Mgr. Ester Zmoková
mobil: 0903 100 444
e-mail: ezmokova@nspbb.sk
Zamestnávateľ:
Klinika Dermatovenerológie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Bc. Michal Oravec
mobil: 0908 234 641
e-mail: michal.oravec19@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Ľudmila Záborská, dipl. s.
mobil.: 0907 129 133
e-mail: lzaborska@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Správa z XI. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatológii 2023 11. zasadnutie vyboru sekcie 2023.pdf
Sekcia sestier pracujúcich v endoskopiiPredsedníčka sekcie:
Mgr. Jarmila Bodnárová
mobil: 0905 220 757
e-mail: bodnarova@azet.sk
Zamestnávateľ: Fakutná nemocnica s poliklinikov, Žilina

Podpredsedníčka sekcie:
mobil:
e-mail:
Zamestnávateľ:

Členovia výboru:
Mgr. Milota Suchámobil: 0908 916 740
e-mail: suchamilota@gmail.com
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Erika Kleberczová
mobil: 0908 476 838
e-mail: erika@klebercz.sk
Zamestnávateľ: Onkologický ústav sv.Alžbety, Bratislava

Alena Pálešová
mobil.: 0902 315 595
e-mail: a.palesova@zoznam.sk
Zamestnávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Denisa Šarkoziová
mobil: 0902 147 359
e-mail: denisasarkoziova5@gmail.com
Zamestnávateľ: Dom Božieho milosrdenstva- Hospic, T. Andrašovana 44, Banská Bystrica

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Eva Vojanská
mobil: 0903 636 942
e-mail: evavojanska@gmail.com
Zamestnávateľ: Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ a LVN, a.s. Košice

Členovia výboru:
Mgr. Silvia Slobodníková
mobil: 0907 132 906
e-mail: slobodnikova@osetrovatelskecentrumhe.sk
Zamestnávateľ: Ošetrovateľské centrum Humenné

Mgr. Alena Lomnická
mobil: 0907 446 778
e-mail: ajazrisedivov@centrum.sk
Zamestnávateľ: DSS, Diviacka Nová Ves

PhDr. Zuzana Bukovcová
mobil.: 0908 272 708
e-mail: intvrch@nemzvolen.sk
Zamestnávateľ: Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny Agel, interné oddelenie
Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odborochPredseda sekcie:
Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana@apo.sk
Zamestnávateľ:
CINRE s.r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava

Členovia výboru:
Mgr. Juliana Seničová

mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Mgr. Dagmar Uhrínová

mobil:
e-mail: dagmar.uhrinova@azet.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková

mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Mgr. Miloš Čakloš

mobil: 0917 458 524
e-mail: caklos.milos@gmail.com
Zamestnávateľ:
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
Sekcia sestier pracujúcich v neurológiiPredsedníčka sekcie:
PhDr. Zuzana Bagoňová
e-mail: z.bagonova@gmail.com
Sekcia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva

Predsedníčka sekcie:
PhDr. Monika Nováková

mobil: 0903 154 892
e-mail: monka.novakova@gmail.com
Zamestnávateľ:
NÚRCH - Piešťany

Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Jana Bojková
mobil: 0903 542 853
e-mail: jbojkova@gmail.com
Zamestnávateľ:
NsP - Bojnice

Členovia výboru:
Mgr. Ivana Rónayová
mobil: 0905 929 941
e-mail: ivana.ronayova@gmail.com
Zamestnávateľ:
VÚSCH - Košice

PhDr. Beáta Grešš-Halász
mobil: 0904 111 162
e-mail: beahalasz@yahoo.com
Zamestnávateľ:
VŠ sv. Alžbety - Bratislava

Mgr. Zuzana Haziová
mobil: 0915 718 050
e-mail: zuzanahaziova@gmail.com
Zamestnávateľ:
UN Ružinov - Bratislava
Sekcia sestier pracujúcich v oftalmológii

Predseda sekcie:
Mgr. Sedláková Jana, dipl. s.
mobil: 0905 295 782
e-mail: saknajs@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika Kulanga s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Podpredsedníčka sekcie: Mgr. Slizová Iveta
mobil: 0915 877 600
e-mail: iveta.slizova@oftal.sk
Zamestnávateľ:
OFTAL s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen 960 01

Členovia výboru:
PhDr. Horňáková Žaneta
mobil: 0905 404 900
e-mail: hornazan@gmail.com
Zamestnávateľ:
ORTOPTIKA & PLEOPTIKA, Poruba 490, 972 11 Poruba

Kramolišová Zita
mobil: 0904 552 392
e-mail: kramolisovazita@gmail.com
Zamestnávateľ:
DFNsPBanska Bystrica, Ambulancia pediatrickej oftalmológie

Mgr Hanáčková Gabriela
mobil : 0908 774 967
e-mail : gabrielahanackova4@gmail.com
Zamestnávateľ:
Očná klinika SZU, UNB Antolská, Bratislava 5
Sekcia sestier pracujúcich v ORL

Predsedníčka sekcie:
Mgr. Daniela Jarabová
mobil: 0908 650 727
e-mail: djarabova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM, Martin

Podpredsedníčka sekcie:
PhDr. Veronika Vadkertiová
mobil: 0908 716 124
e-mail: v.vadkertiova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
ORL klinika, FNsP Nové Zámky

Členovia výboru:
Mgr. Gabriela Liščinská
mobil:0903 659 190
e-mail: gliscinska@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Klinika ORL a ChHaK UNLP Košice

PhDr. Angelika Farkašová
mobil: 0903 620 640
e-mail: farkasova.a@nemocnicapp.sk
Zamestnávateľ:
ORL oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s.

Mgr. Darina Benčová
mobil.:0903 958 176
e-mail: dbencova1@azet.sk
Zamestnávateľ:
ORL oddelenie, FNsP FDR Banská Bystrica
Sekcia sestier pracujúcich v pediatriiPredseda sekcie: Mgr. Ľuba POHORELÁ
mobil: 0915 838 420, 0903 039 699
e-mail: lpohorela@dfnbb.sk
Zamestnávateľ:
DFNsP,
Nám.L.Svobodu 4,
P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica

Členovia výboru:
PhDr. Diana MESZÁROSOVÁ
mobil: 0904 343 673
e-mail: dmdiana74@gmail.com
Zamestnávateľ:
FN Nitra,
Špitálska 6,
950 01 Nitra

Mgr. Dana GAJDOŠOVÁ
mobil: 0948 003 961
e-mail: dangaj@azet.sk
Zamestnávateľ:
DFNsP,
Nám.L.Svobodu 4,
P.O.BOX 14,
974 09 Banská Bystrica

Mgr. Katarína LIGAČOVÁ
mobil: 0904 911 538
e-mail: ligacovak@gmail.com
Zamestnávateľ:
FN Nitra,
Špitálska 6,
950 01 Nitra

Mgr. Elena MALATINCOVÁ
mobil: 0908 214 545
e-mail: detvrch@nemocnicazvolen.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica Zvolen a.s.,
Kuzmányho nábr. 28,
960 01 Zvolen
Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii

Predsedníčka sekcie:
doc. Mgr. Martina Dubovcova, PhD.

Vedúca sestra
Psychiatricka klinika JLF UK a UNM
Kollarova 2
036 01 Martin
tel.: 043/4203 452
e-mail: m.dubovcova@gmail.com

Mgr. Júlia Molnárová
vedúca sestra,
oddelenie pre liečbu drogových závislostí
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65,
tel.: 0908 773 509,
e-mail: julia.molnarova@pnh.sk

PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH
Manažér kvality
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Malacká cesta č.63, 902 18 Pezinok
tel.: 033/6482115, mobil: 0903 045 020
e-mail: lukacovicova@pnpp.sk

Mgr. Stanislava Bédiová
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Rínok 334/48
951 35 Veľké Zálužie
tel.: 037/ 6548 212
e-mail: stanislava.bediova@pnvz.sk


PhDr. Klaudia Vanyová

Psychiatrická klinika
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
tel.: 037/6545 295
e-mail: vanyova@fnnitra.sk

Na stiahnutie:


Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služiebPredseda:
Mgr. Renáta Popundová

č.t. +421 903 658 997
rpopundova@gmail.com


Podpredseda:
Bc. Katarína Sekerešová

č.t. +421 911 858 466
kacena077@gmail.com


PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
č.t. +421 905 598 264
helenagondar1@gmail.com


PhDr. Renáta Darmošová dipl. s.

č. t. +421 949 011 100
renata.darmosova@gmail.com


Mgr. Zuzana Révayová
č.t. +421 904 521 581
zuzana.revayova.svk@gmail.com

Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstvePredsedníčka sekcie:
PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
E-mail: martina.laskova.mph@gmail.com

Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Email : ehestere@ousa.sk
Mobil: 0910 47 60 10
Bratislava

Mgr. Anna Vašutová
Email : avasutova@gmail.com
Telefon: 0948 567 058
Košice

Bc. Mária Drábiková
Email: drabikova.m@volny.cz
Mobil : 094975174
Žilina

Magdaléna Vlasáková
Email: magdalenavlasakova@gmail.com
Mobil: 0907 513 094
Radošina


Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Novozriadená odborná sekcia. Čaká sa na organizáciu prvej konferencie s voľbami do výboru sekcie

Predsedníčka sekcie:


Mobil:
E-mail:

Členovia výboru: