Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 09.11.2016

Predsedníčka sekcie:
mobil:
e-mail:
Zamestnávateľ:

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Anna Bullová
mobil: 0904 660 451; 043/4203 426
e-mail: bullova@unm.sk; annabullova0@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 4248/2
036 01 Martin

Členovia výboru:
Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA
mobil: 0915 276 270
e-mail: proksejova@pobox.sk
Zamestnávateľ:
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma
Gemerská 233
049 11 Plešivec

Mgr. Anna Vargová, MHA, MPH, dipl. s.
mobil: 0905 755 344
e-mail: anit@stonline.sk
Zamestnávateľ:
ADOS Krištal spol. s r.o, Vargová Anna
Komenského 26
048 01 Rožňava

PhDr. Anna Mačugová
mobil: 0911 296 116; 052/4317 224
e-mail: macugova@nspsl.sk; phdr.a.macugova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Ďalšie články v sekcii

Vyhlásenie účastníkov VIII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VIII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 13.11.2019

Správa z VIII. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Správa z VIII. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 13.11.2019

03. - 04. 10. 2019

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Pridané dňa: 28.04.2019

V zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z. z., Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o riadení poskytovania...

Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2018

Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2018

Pridané dňa: 09.04.2019

Činnosť sekcie.

Zmeny v ošetrovateľskej praxi v roku 2018

Zmeny v ošetrovateľskej praxi v roku 2018

Pridané dňa: 08.02.2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je za nami rok 2018, plný legislatívnych zmien v ošetrovateľstve. Rok pomerne náročný, ktorý priniesol pre sestry, ošetrovateľstvo a pacienta...

Správa zo VII. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Správa zo VII. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Pridané dňa: 14.11.2018

27. - 28. 09. 2018

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Žiadame vládu SR a MZ SR realizovať kroky a opatrenia, ktoré udržia sestry v systéme a zvýšia záujem o povolanie sestry. Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie...

Pripomienky k Opatreniu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno –technické vybavenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení

Pripomienky k Opatreniu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno –technické vybavenie jednotlivých druhov ústavných zdravotníckych zariadení

Pridané dňa: 04.08.2018

Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vám zasiela pripomienky k návrhu Opatreniu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na...

Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2017

Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2017

Pridané dňa: 14.04.2018

Stanovisko sekcie manažmentu v ošetrovateľstve k novele NV SR č. 296/2010 Z. z.

Stanovisko sekcie manažmentu v ošetrovateľstve k novele NV SR č. 296/2010 Z. z.

Pridané dňa: 07.03.2018

Vyhlásenie účastníkov VI. celoslovenskej konferencie sekciu manažmentu v ošetrovateľstve.

Vyhlásenie účastníkov VI. celoslovenskej konferencie sekciu manažmentu v ošetrovateľstve.

Pridané dňa: 29.11.2017

V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala...

Správa z VI. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Správa z VI. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Pridané dňa: 29.11.2017

Dátum: 05. - 06. októbra 2017

Stanovisko Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve k vzdelávaniu sestier.

Stanovisko Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve k vzdelávaniu sestier.

Pridané dňa: 27.08.2017

Lekárska obec ešte stále dostatočne nevníma, že súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj ošetrovateľská starostlivosť a že okrem medicínskeho odboru existuje aj samostatný odbor...

Akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek

Akútny nedostatok sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 15.05.2017

Požiadavka.

Žiadosť – stanovisko k „návrhu“ optimalizácie sústavy špecializačných odborov a  certifikovaných pracovných činností

Žiadosť – stanovisko k „návrhu“ optimalizácie sústavy špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností

Pridané dňa: 15.05.2017

Optimalizácia sústavy špecializačných odborov.

 Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2016

Stručný prierez činnosti výboru sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2016

Pridané dňa: 18.01.2017

Správa  z V. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Správa z V. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.12.2016

V dňoch 21. - 22. októbra 2016 sa priestoroch Hotela SOREA Máj v Liptovskom Jáne konala V. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú...

Prehľad o činnosti výboru sekcie v roku 2015

Prehľad o činnosti výboru sekcie v roku 2015

Pridané dňa: 11.05.2016

Stručný prehľad o činnosti výboru sekcie v roku 2015

Diskusný príspevok na konferencii v Martine dňa 9.10. 2015

Diskusný príspevok na konferencii v Martine dňa 9.10. 2015

Pridané dňa: 17.11.2015

09. 10. 2015

Správa zo IV. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Správa zo IV. celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Pridané dňa: 15.11.2015

09. 10. 2015

Pripomienky k návrhu Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.

Pripomienky k návrhu Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.

Pridané dňa: 06.11.2015

Pripomienky k návrhu nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,...

Prehľad o činnosti výboru  Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve v roku 2014

Prehľad o činnosti výboru Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve v roku 2014

Pridané dňa: 31.03.2015

 III. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

III. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 30.10.2014

26. 09. 2014

Činnosť výboru odbornej sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2013

Činnosť výboru odbornej sekcie manažmentu v ošetrovateľstve za rok 2013

Pridané dňa: 17.04.2014

Vyhlásenie   účastníkov II. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Vyhlásenie účastníkov II. Celoslovenskej konferencie sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou.

Pridané dňa: 20.11.2013

Doriešenie súčasných špecializácií - zlúčenie, resp. zníženie počtu špecializačných odborov a zaradenie už existujúcich špecializačných odborov (profesijných titulov) do...

II. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s MÚ

II. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s MÚ

Pridané dňa: 22.10.2013

4. – 5. október 2013

Správa o činnosti výboru sekcie v roku 2012

Správa o činnosti výboru sekcie v roku 2012

Pridané dňa: 10.10.2013

Správa o činnosti Výboru Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve v roku 2012

Konferencia - Mosty porozumenia, Praha 24.1.2013

Konferencia - Mosty porozumenia, Praha 24.1.2013

Pridané dňa: 09.10.2013

Predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v riadení ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Marta Gažiová sa na pozvanie Anny Chrzovej, predsedníčky sekcie manažmentu Českej asociácie sestier...

Sústavné odborné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca

Sústavné odborné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca

Pridané dňa: 07.10.2013

Sústavné odborné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, „prebudenie“ zanedbaného výskumu v ošetrovateľstve a podieľanie sa na tvorbe zdravotníckej legislatívy – priority novej...