Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.11.2016

Predseda sekcie: PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
mobil: 0915 943 571
e-mail: milan.laurinc@gmail.com
Zamestnávateľ:
NÚSCH, a.s. DKC
Limbova 1
831 01 Bratislava

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
mobil: 0903 926 979
e-mail: abratova@gmail.com
Zamestnávateľ:
Trnavská univerzita
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava

Členovia výboru:
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s.
mobil: 0905 598 264
e-mail: helenagondar@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN
KAIM
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Mgr. Viera Kormaníková
mobil: 0903 102 287
e-mail: vierkakor@gmail.com
Zamestnávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
OAIM
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Bc. František Naňo
mobil: 0908 069 709
e-mail: frantisek.nano@gmail.com
Zamestnávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
KAIM
Ružinovská 4810/6
821 01 Bratislava

Ďalšie články v sekcii

7. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI V OSTRAVE

7. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI V OSTRAVE

Pridané dňa: 06.02.2020

28. – 29. 1. 2020

XXVI. Kongres České, spoločnosti anestéziológie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXVI. Kongres České, spoločnosti anestéziológie, resuscitace a intenzivní medicíny

Pridané dňa: 04.10.2019

02. - 03.10.2019

XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 24.06.2019

07. - 08. 06. 2019

VIII. Congres European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa).

VIII. Congres European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa).

Pridané dňa: 23.02.2019

V dňoch 13. – 15. 2. 2019 sa v slovinskom hlavnom meste Ljubljana konal VIII. Congres European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa).

6. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu 21 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

6. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu 21 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

Pridané dňa: 30.01.2019

29. - 30. 01. 2019

X. konference AKUTNE.CZ

X. konference AKUTNE.CZ

Pridané dňa: 17.11.2018

17. 11. 2018

VIII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Pančevo

VIII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Pančevo

Pridané dňa: 21.10.2018

11. – 14. 10. 2018

Symposium Multicultural Nursing Care on ICU a Council Meeting EfCCNA

Symposium Multicultural Nursing Care on ICU a Council Meeting EfCCNA

Pridané dňa: 17.10.2018

14. - 15. 09. 2018

XXV. Kongres České, spoločnosti anestéziológie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXV. Kongres České, spoločnosti anestéziológie, resuscitace a intenzivní medicíny

Pridané dňa: 04.10.2018

30. - 04. 10. 2018

 XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 25.06.2018

14. – 15. 6. 2018

VII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Novi Sad

VII. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Novi Sad

Pridané dňa: 24.10.2017

13. – 15. 10. 2017

Pracovné stretnutie EfCCNA

Pracovné stretnutie EfCCNA

Pridané dňa: 21.10.2017

07. – 06. 10. 2017

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 22.06.2017

15. – 16. 06. 2017

7 TH EUROPEAN FEDERATION OF CRITICAL CARE NURSING ASSOCIATIONS CONGRESS

7 TH EUROPEAN FEDERATION OF CRITICAL CARE NURSING ASSOCIATIONS CONGRESS

Pridané dňa: 01.03.2017

Dátum: 16. – 18. 02. 2017

4. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu 19 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

4. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu 19 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

Pridané dňa: 01.03.2017

Dátum: 07. - 08. 02. 2017

VI. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Belehrad

VI. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Belehrad

Pridané dňa: 04.11.2016

28. - 29. 10. 2016

XXXIV. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne

XXXIV. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Pridané dňa: 26.10.2016

Dátum: 13. – 14. 10. 2016

IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 02.08.2016

02. – 03. 06. 2016

3. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu  18 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

3. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostlivosti na sympóziu 18 th. COLOURS of SEPSIS 2016 v Ostrave.

Pridané dňa: 22.02.2016

Dátum: 26. - 27. 01. 2016

Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIM

Dvoudenní kongres sester pracujících v oboru ARIM

Pridané dňa: 28.10.2015

16. – 17. 10. 2015

III. Kongres POÚZP

III. Kongres POÚZP

Pridané dňa: 28.10.2015

16. – 17. 10. 2015

XXXIII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.

XXXIII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne.

Pridané dňa: 28.10.2015

08. – 09. 10. 2015

VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave

VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave

Pridané dňa: 17.07.2015

18. – 19. 06 2015

Činnosť Sekcie sestier pracujúcich v AaIS

Činnosť Sekcie sestier pracujúcich v AaIS

Pridané dňa: 17.07.2015

jún 2013 – jún 2015

2. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostli

2. postgraduálny kurz sestier v intenzívnej starostli

Pridané dňa: 09.02.2015

27. - 28. 01. 2015

XXXII. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM

XXXII. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM

Pridané dňa: 14.10.2014

09. – 10. 10. 2014

IV. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Belehrad

IV. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Belehrad

Pridané dňa: 14.10.2014

03. – 05. 10. 2014

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Pridané dňa: 13.09.2014

05. – 06. 09 2014

VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Poprade

VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Poprade

Pridané dňa: 22.06.2014

13. - 14. 06. 2014

II. Kongresu národnej asociácie združení pracovníkov v zdravotníctve v Srbsku

II. Kongresu národnej asociácie združení pracovníkov v zdravotníctve v Srbsku

Pridané dňa: 18.05.2014

07. – 11. 05. 2014

1. postgraduálny kurz sestier pracujúcich v intenzívnej starostli

1. postgraduálny kurz sestier pracujúcich v intenzívnej starostli

Pridané dňa: 10.02.2014

21. - 24. 1. 2014

Sympozium intenzívní péče v Ostrave

Sympozium intenzívní péče v Ostrave

Pridané dňa: 08.12.2013

28. 11. 2013

I. Kongres POUZP

I. Kongres POUZP

Pridané dňa: 24.10.2013

18. október 2013

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Pridané dňa: 14.10.2013

11. – 12. október 2013

XXXI. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM

XXXI. Pracovné dni sestier pracujúcich v AaIM

Pridané dňa: 14.10.2013

10. – 11. október 2013

Slovenské sestry na XX. Kongrese Českej asociácie ARIM v Brne

Slovenské sestry na XX. Kongrese Českej asociácie ARIM v Brne

Pridané dňa: 14.10.2013

19. – 21. september 2013

VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Nitre

VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Nitre

Pridané dňa: 14.10.2013

14. – 15. jún 2013

III. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Kragujevac

III. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Kragujevac

Pridané dňa: 14.10.2013

20. – 22. apríl 2013

Sestra roka 2012

Sestra roka 2012

Pridané dňa: 14.10.2013

25. marec 2013

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Pridané dňa: 14.10.2013

26. – 27. október 2012

V. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Novom Smokovci

V. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Novom Smokovci

Pridané dňa: 14.10.2013

22. – 23. jún 2012

II. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Divčibare

II. Kongres Udruženja anestetičara Srbje, Divčibare

Pridané dňa: 14.10.2013

17. – 20. máj 2012

Sympozium intenzivní péče v Ostrave

Sympozium intenzivní péče v Ostrave

Pridané dňa: 14.10.2013

1. december 2011

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Pridané dňa: 14.10.2013

21. – 22. október 2011

IV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Ružomberku

IV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Ružomberku

Pridané dňa: 14.10.2013

3. – 4. jún 2011

III. Simpozijuma udruženja anestetičara u Beograd

III. Simpozijuma udruženja anestetičara u Beograd

Pridané dňa: 14.10.2013

27. – 28. november 2010

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Prahe

Pridané dňa: 14.10.2013

5. – 6. november 2010

III. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave

III. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaIS v Trnave

Pridané dňa: 14.10.2013

24. – 25. jún 2010

Slovenské sestry na kongrese ARIM, Sepetná

Slovenské sestry na kongrese ARIM, Sepetná

Pridané dňa: 14.10.2013

16. - 17. apríl 2010

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne

Pridané dňa: 14.10.2013

2009

II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach

II. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach

Pridané dňa: 14.10.2013

19. - 20. jún 2009

Slovenské sestry na kongrese ARIM, Šternberk

Slovenské sestry na kongrese ARIM, Šternberk

Pridané dňa: 14.10.2013

3. - 4. apríl 2009

I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach

I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v AaISaUS v Košiciach

Pridané dňa: 14.10.2013

17. - 18. október 2008

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne

Slovenské sestry na kongrese ARIM v Kladne

Pridané dňa: 14.10.2013

jeseň 2008

Správy o činnosti sekcie

Správy o činnosti sekcie

Pridané dňa: 14.10.2013

Správy o činnosti Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA