Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Pridané dňa: 09.11.2016

Predseda sekcie: Mgr. Zuzana Haladová
mobil: 0907 790 440
e-mail: haladovazuzana@apo.sk
Zamestnávateľ:
CINRE s.r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava

Členovia výboru:
Mgr. Juliana Seničová

mobil: 0907 620 411
e-mail: j.senicova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s. - JIS - chirurgických odborov
Špitálska 2
071 01 Michalovce

Mgr. Dagmar Uhrínová

mobil:
e-mail: dagmar.uhrinova@azet.sk
Zamestnávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.
člen siete nemocníc Svet zdravia, a. s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce

PhDr. Denisa Skuráková

mobil: 0917 059 320
e-mail: deniska.reckova@centrum.sk
Zamestnávateľ:
FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

Mgr. Miloš Čakloš

mobil: 0917 458 524
e-mail: caklos.milos@gmail.com
Zamestnávateľ:
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava

Ďalšie články v sekcii

Spolupráca s Maďarskou komorou  odborných zdravotníckych pracovníkov

Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov

Pridané dňa: 26.05.2011

Spolupráca s Maďarskou komorou odborných zdravotníckych pracovníkov