Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 09.11.2016

Predsedníčka sekcie: Mgr. Zuzana Kalabová, dipl. s.
mobil: 0905 412 531
e-mail: kalabova@centrum.sk, kalabova@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Podpredsedníčka sekcie: PhDr. Viera Konečná, dipl. s.
mobil: 0907 506 999
e-mail: viera.konecna1@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, FNsP J:A:Reimana, Prešov

Členovia výboru:
Mgr. Ester Zmoková
mobil: 0903 100 444
e-mail: ezmokova@nspbb.sk
Zamestnávateľ:
Klinika Dermatovenerológie, FNsP FDR, Banská Bystrica

Bc. Michal Oravec
mobil: 0908 234 641
e-mail: michal.oravec19@gmail.com
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Ľudmila Záborská, dipl. s.
mobil.: 0907 129 133
e-mail: lzaborska@unm.sk
Zamestnávateľ:
Dermatovenerologická klinika, UNM Martin

Ďalšie články v sekcii

Správa zo X. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej

Správa zo X. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej

Pridané dňa: 30.10.2019

18. 10. 2019

Správa z IX. celoslovenskej konferencii sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Správa z IX. celoslovenskej konferencii sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 20.11.2018

19. - 20. 10. 2018

Správa z X. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Správa z X. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Pridané dňa: 28.06.2018

Dňa 22.6.2018 sa uskutočnilo desiate zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Martine.

SPRÁVA zo VIII. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 20. 10. 2017 v FNsP J. A. Reimana v Prešove

SPRÁVA zo VIII. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 20. 10. 2017 v FNsP J. A. Reimana v Prešove

Pridané dňa: 02.11.2017

20. 10. 2017

SPRÁVA zo VII. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej   dňa 14. 10. 2016 v FNsP  F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

SPRÁVA zo VII. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 14. 10. 2016 v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Pridané dňa: 09.12.2016

VII. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 14.10. 2016 v priestoroch Hotela LUX v Banskej Bystrici.

Správa z VIII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Správa z VIII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 09.12.2016

Dňa 23.10.2016 sa uskutočnilo ôsme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Dermatovenerologickej klinike v Banskej Bystrici.

SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej

SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej

Pridané dňa: 20.10.2015

VI. Celoslovenská konferencia Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala dňa 9.10. 2015 v priestoroch prednáškovej miestnosti NsP v Považskej Bystrici. Táto konferencia bola...

SPRÁVA z V. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

SPRÁVA z V. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 14.10.2014

Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia organizačného tímu a jej ústrednými témami boli:

VII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

VII. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Pridané dňa: 14.10.2014

Dňa 04.10.2014 sa uskutočnilo siedme zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Penziónu Čierna pani po úspešnom skončení dvojdňovej konferencie.

VI.  zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

VI. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Pridané dňa: 21.11.2013

Dňa 22.09.2013 sa uskutočnilo šieste zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii v priestoroch Hotelu Dukla v Prešove.

V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 10.10.2013

V. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

4. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

4. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 10.10.2013

IV. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii sa konala v dňoch 21. 09 - 22. 09. 2013 v priestoroch Hotelu Dukla - Prešov.

 III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 10.10.2013

3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 21.09.2012

Správa z 3. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej v dňoch 21.9 - 22.9. 2012 v Banskej Bystrici

II. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

II. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 25.06.2011

Dňa 15.04.2011 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN L. Pasteura v Košiciach uskutočnilo druhé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

2. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovnerológii

2. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovnerológii

Pridané dňa: 24.06.2011

Správa z 2. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24.6 -25.2011 v Košiciach.

I. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

I. zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 12.11.2010

Dňa 12.11.2010 sa v priestoroch zasadačky Dermatovenerologickej kliniky UN v Martine uskutočnilo prvé zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Úvod stretnutia sa...

1. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

1. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 03.09.2010

Správa z 1. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii konanej dňa 03.09.2010 v Martine