Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Pridané dňa: 20.09.2019

Predsedníčka sekcie: Mgr. Renáta Popundová
tel.: 0903 658 997
e-mail: popundovarenata@azet.sk
Zamestnávateľ:

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom,

Prevádzka Banská Štiavnica

Vedúca sestra DOS