Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 09.11.2016

Predsedníčka sekcie: PhDr. Martina Lásková, MPH
UN - L. Pasteura, Košice
Mobil: 0903 606 922
E-mail: martina.laskova.mph@gmail.com

Členovia výboru:
Hesterényiová Eleonóra
Email : ehestere@ousa.sk
Mobil: 0910 47 60 10
Bratislava

Mgr. Anna Vašutová
Email : avasutova@gmail.com
Telefon: 0948 567 058
Košice

Bc. Mária Drábiková
Email: drabikova.m@volny.cz
Mobil : 094975174
Žilina

Magdaléna Vlasáková
Email: magdalenavlasakova@gmail.com
Mobil: 0907 513 094
Radošina

Ďalšie články v sekcii

Príhovor predsedníčky sekcie

Príhovor predsedníčky sekcie

Pridané dňa: 09.03.2015

Verím, že náš odbor sa bude vyvíjať pozitívnym smerom, naša práca bude patrične spoločensky aj finančne ocenená. Rok 2015 je rokom rozvojovej spolupráce, v tomto duchu je vytýčený...

Slovenské dentálne dni Bratislava 2013

Slovenské dentálne dni Bratislava 2013

Pridané dňa: 17.10.2013

27. september 2013

Slovenské dentálne dni Bratislava 2012

Slovenské dentálne dni Bratislava 2012

Pridané dňa: 28.09.2012

27. - 29. september 2012

Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 28.09.2012

28. september 2012

Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Zasadnutie výboru Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 25.02.2012

25. február 2012

Slovenské dentálne dni Bratislava 2011

Slovenské dentálne dni Bratislava 2011

Pridané dňa: 23.09.2011

22. - 24. september 2011

5. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

5. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pridané dňa: 26.02.2011

26. február 2011

Slovenské dentálne dni Bratislava 2010

Slovenské dentálne dni Bratislava 2010

Pridané dňa: 23.09.2010

23. - 25. september 2010