Kontrolný výbor SK SaPA

Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory


Mgr. Iveta Michalcová, MPH - predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Členovia:

Anna Benková

Mgr. Martina Takáčová

Eva Stanková

Katarína Oravcová

Mgr. Ľubica Husárová

Mgr. Barbora Abrmanová