Poplatky spojené licenciami

Poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 5555
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 33€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55551
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu v povolaní sestra/pôrodná asistentka je vo výške 66€

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55552
 • špecifický symbol: registračné číslo

Poplatok za zmenu vo vydanej licencii je vo výške 20

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 55553
 • špecifický symbol: registračné číslo