Vydanie odpisu z registra

V prípade straty potvrdenia o zápise do registra môžete požiadať písomne o vydanie odpisu potvrdenia o zápise do registra, a to mailom alebo poštou. Za vydanie odpisu sa hradí poplatok vo výške 5,00€. Spolu so žiadosťou o vydanie odpisu je potrebné komore doručiť kópiu dokladu o úhrade poplatku, a to mailom, alebo poštou.

Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:
  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
  • variabilný symbol: 4938
  • špecifický symbol: vaše registračné číslo
Na stiahnutie:
Žiadosť o vydanie odpisu o registrácii v SK SaPA.doc