Podujatia odborných sekcií SKSaPA

XIV. Považské stomatologické dni 2021

Pridané dňa: 15.03.2021

Odborné podujatia iných organizátorov

MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S COVID-19

Pridané dňa: 10.02.2021

Nutricia Global Virtual Conference

Pridané dňa: 19.05.2021

CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021

Pridané dňa: 07.05.2021

S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

Pridané dňa: 13.08.2021