Archív odborných podujatí iných organizátorov

Ošetrovateľstvo 21.  storočia v procese zmien 2022

Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 Bezpečnosť starších ľudí

Bezpečnosť starších ľudí

21.06.2022, ON LINE, v čase od 14:00 do cca 19:00

Gelnický sesterský deň

Gelnický sesterský deň

ADOS Srdce, s.r.o. v spolupráci s RK SaPA Spišská Nová Ves organizuje odborný seminár na okresnej úrovni pri príležitosti 20. výročia založenia ADOS Srdce, s.r.o. pod záštitou primátora...

3. Bojnický ošetrovateľský kongres

3. Bojnický ošetrovateľský kongres

3.Bojnický ošetrovateľský kongres

Samostatná prax v pôrodnej asistencii možnosti a realita

Samostatná prax v pôrodnej asistencii možnosti a realita

Tematické okruhy:

5. konferenciu Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny

5. konferenciu Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny

Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny

Odborný seminár RK BA III.

Odborný seminár RK BA III.

Odborný seminár RK BA III spojený s Valným zhromaždením

S L Á V N O S T N Ý  S E M I N Á R  pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia  „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R pri príležitosti MDS spojený s odovzdávaním ocenenia „BIELE SRDCE“ na regionálnej úrovni Banská Bystrica

P O Z V Á N K A ?na S L Á V N O S T N Ý S E M I N Á R ?pri príležitosti MDS ?spojený s odovzdávaním ocenenia ?„BIELE SRDCE“ ?na regionálnej úrovni

Nutricia Global Virtual Conference

Nutricia Global Virtual Conference

IMPACTING HEALTH IN THE NEW NORM WITH SPECIALIZED NUTRITION

Stránkovanie