5. konferenciu Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny

DÁTUM 05.11.2021 - 06.11.2021
MIESTO KONANIA Hotel COLOR, Pri Starom mýte 1, Bratislava
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Odborný garant:

MUDr. Andrea Škripeková

MUDr. Kristína Križanová

Konferencia je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a účastníci na záver dostávajú certifikáty o účasti s kreditovým ohodnotením. Podujatie je určené lekárom a zdravotným sestrám.

Účastnícky poplatok:

Lekár: 15 eur

Sestra – člen SKSAPA: 10 eur

– nečlen SKSAPA: 15 eur

Účastnícky poplatok sa hradí na mieste pri registrácii v hotovosti.

Prihlásenie na konferenciu online: https://www.amedi.sk/podujatia...