Domáca ošetrovateľská starostlivosť v procese zmien

DÁTUM 28.04.2023 - 29.04.2023
MIESTO KONANIA Tatranské Matliare
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

TEMATICKÉ OKRUHY

  • Multidisciplinárna spolupráca v DOS
  • Ošetrovanie rán v domácom prostredí pacienta
  • Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou
  • Manažment zdravotnej dokumentácie v ADOS
  • Zdravotnícka legislatíva
  • Manažment hygienických opatrení v domácom prostredí
  • Postavenie fyzioterapeuta v ADOS
  • Varia