MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S COVID-19

DÁTUM 09.04.2021 - 10.04.2021
MIESTO KONANIA Online prenos
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Regionálna komora SK SaPA Trnava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave organizuje vedecko-odbornú konferenciu s predloženou témou. Základná téma konferencie sa bude niesť v znamení spolupráce jednotlivých odborov v zdravotníctve - verejné zdravotníctvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy, sociálna práca, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Chceli by sme ponúknuť pohlaď na ochorenie z viacerých aspektov a priblížiť úlohu jednotlivých odborov v diagnostike, liečbe, prognóze ochorenia. Samotné prednášky budú vychádzať z aktuálnej situácie a praxe.

Prihlásenie: sestry a pôrodné asistentky cez portal.sksapa.sk