Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien 2022

DÁTUM 08.09.2022 - 09.09.2022
MIESTO KONANIA UKF Nitra
BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Tematické okruhy sympózia:

• Ošetrovateľská starostlivosť v procese zmien

• Multidisciplinárna starostlivosť v proces zmien

• Komunitná starostlivosť v procese zmien

• Vývoj a súčasnosť vzdelávania v ošetrovateľstve

• Prax založená na dôkazoch

Ďalšie informácie o sympóziu nájdete na:

http://ko.web2v.ukf.sk/symposium-nitra-2022/