Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA

XVI. CELOSLOVENSKÚ  KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH  V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB

XVI. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

XVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB so spomienkou na PhDr. Margitu Kostúrikovú

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

IX. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

IX. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Odborný seminár RK SaPA Nitra

Odborný seminár RK SaPA Nitra

Pozvánka na odborný seminár

XII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

XII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PORODNÝCH ASISTENTIEK

Stránkovanie