IX. celoslovenskú konferenciu sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

TÉMA

Miesto konania: Hotel Turiec, A. Sokolíka 132/2, 036 01 Martin

Témy: Manažment a vzdelávanie v ošetrovateľstve

Právo a legislatíva v ošetrovateľstve

Prax založená na dôkazoch

Varia

Projekčná technika: multimediálna projekcia

Prezentácia: časový limit 10 minút, poster 5 minút

Konferenčný poplatok: 20 € - člen SK SaPA

27 € - nečlen SK SaPA

30 € - platba pri registrácii

0 € - 1. autor prednášky

Bankové spojenie: VÚB , a.s., Bratislava

Názov účtu: SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava

Číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854

Variabilný symbol: 4139

Špecifický symbol: registračné číslo

Organizačný výbor :

PhDr. Anna Bullová, podpredsedníčka sekcie

Tel.: 0904 660 451. E-mail: bullova@unm.sk

Mgr. Anna Vargová, MHA,MPH členka výboru

Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA, členka výboru

PhDr. Anna Mačugová, MPH, členka výboru

Rada RK SaPA Martin

Kópiu dokladu o zaplatení konferenčného poplatku (na uvedený účet) prosíme zaslať spolu so záväznou prihláškou elektronicky: djarabova@gmail.com

ev. poštou na adresu: PhDr. Anna Bullová, 1.Interná klinika, UNM,

036 59 Martin do 25.júla 2022.

Súčasne je povinné prihlásiť sa na portál SK SaPA.

Polovičné prihlásenie sa neakceptuje.

Oficiálny program bude zaslaný e-mailom a uverejnený na www.portal.sksapa.sk

Konferenčný poplatok v prípade neúčasti nebude vrátený.

Konferenčný poplatok zahŕňa: prenájom konferenčných priestorov, informačný materiál, prenájom techniky, poštovné náklady, občerstvenie.

Na konferencii sa uskutočnia voľby do výboru Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Voliť a byť volené môžu byť sestry, ktoré:

  • - sú členkami SK SaPA
  • - sú členkami Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve
  • - osobne sa zúčastnia na konferencii, ev. písomným súhlasom v neprítomnosti
  • - súhlasia s navrhovanou kandidatúrou

Prihlásiť sa do sekcie je možne aj pri registrácii

UBYTOVANIE: individuálne: www.trivago.sk/Hotely/Martin

Hotel Turiec hotelturiec@hotelturiec.sk 043/4012077

2-lôžková izba 89 €/noc

Pri rezervácii je potrebné oznámiť účel ubytovania: konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve. K dispozícií je wellness centrum so zvýhodnenou cenou.

Rezervácia ubytovania je do 15.7.2022, po tomto termíne cena 2-lôžkovej izby je 99 €/noc.

Iné poplatky: obed 11 € (pri registrácii)

Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia o účasti

na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bude nám cťou privítať Vás v srdci Turca.

DÁTUM 16.09.2022 - 16.09.2022
MIESTO KONANIA Martin
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora SaPA Martin, 1.Interná klinika JLF UK a UNM v Martine Univerzitná nemocnica Martin
NA STIAHNUTIE

pozvanka 1. iformacia Martin 2022.docx