X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA „Interdisciplinárna spolupráca“ s medzinárodnou účasťou

TÉMA

Rok sestry a pôrodnej asistentky

Odvrátiteľné rizikové faktory chorôb obehovej sústavy

Aktuálne legislatívne zmeny pre ambulantnú prax

Preventívne programy

Vária

DÁTUM 06.03.2020 - 07.03.2020
MIESTO KONANIA Poprad
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: + záväznou prihláškou
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
SPOLUORGANIZÁTOR VŠ ZaSP sv. Alžbety, Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava, Regionálna komora SK SaPA Poprad, Regionálna komora SK SaPA Spišská Nová Ves
NA STIAHNUTIE

I. informácia o konferencii AMB_2020