XII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

TÉMA

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PORODNÝCH ASISTENTIEK

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PORODNÝCH ASISTENTIEK V POPRADE

OČNÁ KLINIKA KULANGA s.r.o.

Vás srdečne pozývajú na

XII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII

miesto konania

HOTEL MAMUT Poprad

10. - 11. júna 2022


1.INFORMÁCIA / POZVÁNKA

Vážená kolegyňa, kolega,

dovoľujeme si Vás, pozvať na XII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v oftalmológii do Hotela Mamut v Poprade

Všeobecné informácie

termín konania: 10. – 11. júna 2022

miesto konania: Hotel Mamut

Moyzesova 5400/30, 058 01 Poprad

Hlavné témy konferencie:

  • Súčasné nové trendy ošetrovateľskej starostlivosti v oftalmológii
  • Vplyv „Covidu“ v oftalmológii
  • Kazuistiky
  • Voľby výboru sestier pracujúcich v oftalmológii
  • Vária

Organizačné zabezpečenie:

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU:

Mgr. Sedláková Jana - Očná klinika Kulanga, Poprad

ORGANIZAČNY VÝBOR:

PhDr. Horňáková Žaneta Mgr. Slizová Iveta

Mgr. Hanačková Gabriela Kramolišová Zita

KONTAKTNÉ OSOBY:

Mgr. Sedláková Jana, predseda sekcie s. pracujúcich v oftalmológii

Tel.: +421 905 295 782 e-mail : js@kulanga.sk

INFORMÁCIE ON-LINE : e-mail : ocnakonferencia@gmail.com

Postup registrácie účastníka:

  1. prihlásenie sa prostredníctvom portálu komory pre hodnotenie sústavného vzdelávania: www.portal.sksapa.sk do 31.05.2022 (povinné pre sestry a PA registrované v SKSaPA)
  2. prihlásiť sa na konferenciu prostredníctvom zaslania Záväznej prihlášky a potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku na e-mail : ocnakonferencia@gmail.com, do 31.05.2022 (povinné pre všetkých účastníkov konferencie)
  3. úhrada konferenčného poplatku (povinné pre všetkých účastníkov konferencie) – identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne je registrácia zavŕšená

KONFERENČNÝ POPLATOK

do 31.05.2022

po 31.05.2022

Člen SK SaPA

34 €

44 €

Nečlen SK SaPA

46 €

56 €

Autor prednášky

21 €

Registračný poplatok zahŕňa: Vstup na odborný program, poplatky za prenájom konferenčnej sály, technická podpora, informačné náklady, náklady na poštovné a tlač, občerstvenie v priebehu prestávok, obed v prvý deň konferencie. Parkovanie zdarma. V prípade neúčasti nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Spôsob platby konferenčného poplatku:

Názov účtu: Slovenská komora sestier a PA

Bankové spojenie: VÚB BIC: SUBASKBX

Číslo IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854

Variabilný symbol: 4134

Špecifický symbol: registračné číslo sestry

nečlen - 00000

Do správy pre adresáta napísať: svoje meno a priezvisko

Diskusný večer s programom a DJ:

10.6.2022 o 19,00 hod. Cena 30 €

Hotel Mamut, Moyzesova 5400/30, 058 01 Poprad

Termín uhradenia konferenčného poplatku:

Aktívna účasť: do 27.05.2022

Pasívna účasť: do 31.05.2022

Pokyny pre autorov:

Dĺžka prednášky 12 minút, prednášky vo formáte Microsoft Power Point 2010 na USB nosičoch.

Názov prednášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe spolu so záväznou prihláškou na e-mailovú adresu: ocnakonferencia@gmail.com v termíne do 27.05.2022

Kredity:

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z

Ubytovanie:

Individuálne

Každý prihlásený účastník si ubytovanie zaistí a uhrádza sám

Hotel Mamut - zaistená rezervácia pre účastníkov oftalmologickej konferencie za zľavnenú cenu

Telefonický kontakt +421 940 444 777

E-mail recepcia@hotelmamut.sk

DÁTUM 10.06.2022 - 11.06.2022
MIESTO KONANIA Hotel Mamut, Poprad
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PORODNÝCH ASISTENTIEK - SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V OFTALMOLÓGII
SPOLUORGANIZÁTOR REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PORODNÝCH ASISTENTIEK V POPRADE, OČNÁ KLINIKA KULANGA s.r.o.
NA STIAHNUTIE

I Informacia PP 2022.doc