XVI. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

TÉMA


Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Sekcia sestier pracujúcich v ZSS

Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Katedra sociálnej práce

Vás pozývajú na

XVI. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB so spomienkou na PhDr. Margitu Kostúrikovú

21 októbra 2022 v Ružomberku


Viac informácií v priloženej prvej informácií: konferencia-ZSS-2022.docx

DÁTUM 21.10.2022 - 21.10.2022
MIESTO KONANIA Ružomberok
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR Sekcia sestier pracujúcich v ZSS SKSaPA
SPOLUORGANIZÁTOR Katolícka univerzita v Ružomberku, PF, Katedra sociálnej práce
NA STIAHNUTIE