Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Ilava usporiadali dňa 19. februára 2020 štvorhodinový krajský seminár na tému Zvyšovania právneho povedomia sestier a pôrodných asistentiek.

Aktivity sústavného vzdelávania sa zúčastnili vzácni hostia: Mgr. Slavomír Slávik z advokátskej kancelárie Puchalla, Slávik & partners s.r.o., JUDr. Ing. Juraj Hajšo z Inšpektorátu práce v Trenčíne a samozrejme Mgr. Tomáš Tkáč, koordinátor RC SK SaPA v Trenčíne.

Odborné podujatie otvoril prezident Regionálnej komory SaPA v Púchove Bc. Jaroslav Fujerík pozitívnou správou o spustení kampane Nursing Now a oslave povolania sestry a pôrodnej asistentky, ktorej patrí rok 2020. Nasledovala už nie tak radostná správa o stave pracovných podmienok, platoch, nedodržiavania a porušovania práv sestier a pôrodných asistentiek, ktoré vyplynuli z prieskumu za rok 2019.

Na túto nelichotivú štatistiku nadviazal v prvom bloku JUDr. D. Slávik a oboznámil nás s najčastejšími problémami, ktoré vo svojej praxi rieši. Svoju prednášku doplnil aj tzv. nesprávnymi závermi, ktoré si často zamestnávatelia aj sestry sami vyvodzujú.

JUDr. Ing. Juraj Hajšo vysvetlil o.i. problematiku a činnosť inšpektorátu práce, objasnil termín inšpekcia, oprávnenie inšpektorov, náležitosti pracovnej zmluvy a výpovede a uviedol kontakty pre prípad nahlásenia pracovnoprávnych problémov so zamestnávateľom.

Koordinátor regionálneho centra Mgr. Tkáč vystúpil s prednáškou o hodnotení sústavného vzdelávania v Trenčianskom kraji, priblížil činnosť regionálnych centier, zákonnú povinnosť sústavného vzdelávania, zmeny v zákone či nedostatky a problémy pri hodnotení.

Nasledovali prednášky členov RK Púchov: prezident RK Púchov Bc. Jaroslav Fujerík sa venoval histórii zdravotníckeho práva, etike a eutanázii, členka Jana Chodúrová zase právnym aspektom ošetrovateľskej praxe, pochybeniam a sankciám pri poskytovaní odbornej starostlivosti.

Na záver každej prednášky sa rozvinula plodná diskusia, ktorú aj samotné sestry spestrili svojimi názormi a skúsenosťami. Najviac otázok (aj keď anonymných v písomnej podobe) smerovalo k našim hosťom a týkali sa najmä nedodržiavania personálnych normatívov, pohyblivej zložky odmeňovania, netransparentnosti a nejasných pravidiel v odmeňovaní, nevyplácania nadčasov - vyšších aj nižších, neuznávanie špecializácií a certifikovaných štúdií, problémy pri podávaní transfúzií, ohováranie a obťažovanie na pracovisku a podobne. Počas prestávok sa sestry mohli s hosťami porozprávať aj osobne zoči-voči.

Otázkam nebolo konca kraja a záujem bol veľký o čom svedčí aj bohatá účasť: 222 sestier a 21 praktických sestier. Na záver prezident RK SaPA Púchov zdôraznil, že SK SaPA je pripravená vždy svojim členom pomôcť a riešiť ich požiadavky, s ktorými sa na ňu sestry obracajú, ale je dôležité, aby sme neostali ticho. Ako povedal A. Einstein: Najdôležitejšie je neprestať sa pýtať.

Bc. Jaroslav Fujerík, Prezident RK SKSaPA Púchov

Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.